JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
31.3.2023 8.30

Kotamäen kokoonpano tarjoilee toisen singlensä musiikkivideon kera

Kotamäki Company suunnittelee lähtevänsä kesällä musaturneelle ympäri Suomen. Retkisuunnitelmat mielessä bändi, Jesse Lehto, Lauri Kotamäki, Severi Hietala, Sampsa Kujala ja Olli Sippola, ovat julkaisseet uuden singlen ja musavideon.

Kotamäki Company suunnittelee lähtevänsä kesällä musaturneelle ympäri Suomen. Retkisuunnitelmat mielessä bändi, Jesse Lehto, Lauri Kotamäki, Severi Hietala, Sampsa Kujala ja Olli Sippola, ovat julkaisseet uuden singlen ja musavideon.

J-P Niemelä

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ko­ta­mä­ki Com­pa­nyl­ta on sin­gah­ta­nut maa­il­mal­le tä­nään per­jan­tai­na uu­ni­tuo­re sing­le mu­siik­ki­vi­de­on kera. Vip­paa vi­to­nen on bän­din jul­kai­se­ma toi­nen sing­le. En­sim­mäi­nen sing­le, Kuin­ka kau­nis olet­kaan, näki jul­ki­sen päi­vän­va­lon vii­me ke­sä­nä hei­nä­kuus­sa.

Vip­paa vi­to­nen jat­kaa yh­ty­een, to­sis­saan, mut­ta pil­ke sil­mä­kul­mas­sa kuul­tua, tut­tua me­noa. Sä­ve­let ja sa­nat ovat Ko­ta­mä­ki Com­pa­nyn kap­tee­nin Lau­ri Ko­ta­mä­en mie­len sy­vyyk­sis­tä syn­ty­neet. Vi­deo on ku­vat­tu Ala­vu­del­la Mon­key Is­land baa­ris­sa ja sii­nä näyt­te­le­vät bän­din soit­ta­jien li­säk­si Jus­si Lam­pi, Anu Pynt­tä­ri ja Rol­le Saa­ri­nen.

– Olen löy­tä­nyt it­ses­tä­ni sy­väl­li­sen lau­lun­te­ki­jän. En pel­kää tart­tua vai­kei­siin­kaan ai­hei­siin. Lau­luis­sa­ni on lä­pi­leik­kaus elä­män kir­jos­ta iloi­neen ja su­rui­neen. Teen bii­se­jä ren­nol­la asen­teel­la, pil­ke sil­mä­kul­mas­sa ja rou­he­al­la rock-me­ni­nin­gil­lä, Ko­ta­mä­ki ker­too.

Hän lau­laa ja soit­taa yh­ty­ees­sä akus­tis­ta ki­ta­raa ja tart­tuu tar­vit­ta­es­sa 2,5-ri­vi­seen ha­nu­riin. Ol­li Sip­po­la hoi­taa myös lau­lu­puol­ta ja li­säk­si hä­nen soit­ti­mi­naan bän­dis­sä ovat viu­lu ja pi­a­no. Lau­lu­mie­hiä on myös Se­ve­ri Hie­ta­la ja soit­ti­mi­naan ki­ta­ra ja sak­so­fo­ni. Jes­se Leh­to on rum­muis­sa ja bas­soa ty­kit­tää Samp­sa Ku­ja­la.

Ko­ta­mä­ki Com­pa­ny yh­dis­te­lee roc­kin ja kan­san­mu­sii­kin saun­de­ja su­la­vas­ti. Se sä­vel­tää ja sa­noit­taa oman mu­siik­kin­sa. Bän­dil­lä on yh­des­sä haus­kaa. Se nä­kyy ja kuu­luu myös uu­del­la mu­siik­ki­vi­de­ol­la.

– Bän­di on koot­tu par­hais­ta soit­to­ka­ve­reis­ta­ni. Nyt meil­lä on suun­ni­tel­mis­sa läh­teä ke­säl­lä kier­tä­mään Suo­mea ja soit­taa siel­lä, mis­sä ih­mi­set ovat kool­la. Olem­me tree­nan­neet poi­kien kans­sa akus­ti­sen se­tin kun­toon, jo­ten em­me tar­vit­se edes säh­kö­jä. Pa­ka­taan pari mat­kai­lu­au­toa al­le, nau­ti­taan ke­säs­tä ja elä­mäs­tä. Ti­co­ti­co, ku­vai­li­si Lat­va­tei­ka­rin Tap­sa suun­ni­tel­mi­am­me, Lau­ri Ko­ta­mä­ki ar­ve­lee.

Täs­sä kuun­te­le­maan ja kat­so­maan Ko­ta­mä­ki Com­pa­nyn uu­ni­tuo­ret­ta sing­leä mu­siik­ki­vi­de­on kera.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?