JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
29.11.2023 8.30

Kotamäen Lauri goes Johnny Cash – Jussi Lammin kanssa

Perjantaina pääsee pitkästä aikaa Lapualla kuulemaan Lakaluoman pelimannia Lauri Kotamäkeä legendaarisen Tallarin kanssa. Miehellä on myös synkän jenkkikantrin suunnitelmia - mies mustissa eli Johnny Cash on seuraava projekti Jussi Lammin kanssa.

Perjantaina pääsee pitkästä aikaa Lapualla kuulemaan Lakaluoman pelimannia Lauri Kotamäkeä legendaarisen Tallarin kanssa. Miehellä on myös synkän jenkkikantrin suunnitelmia - mies mustissa eli Johnny Cash on seuraava projekti Jussi Lammin kanssa.

Kuva: J-P Hopeavuori

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­ka­luo­man folk-vel­ho Lau­ri Ko­ta­mä­ki tu­lee pit­käs­tä ai­kaa ko­ti­kon­nuil­le kon­ser­toi­maan kaus­tis­lai­sen le­gen­dan Tal­la­rin kans­sa. Ko­ta­mä­ki tun­ne­taan sekä omas­ta MäSä-duos­taan, Ko­ta­mä­ki Com­pa­nys­tä et­tä Pi­ru­lai­sen ri­veis­tä.

Per­jan­tai­ses­sa kon­ser­tis­sa Ala­jo­ki-sa­lis­sa kuul­laan kak­si­ri­vi­sen pe­rin­teen hel­miä muun mu­as­sa Veik­ko Tur­jal­ta ja Ur­ho Myl­ly­mä­el­tä, pe­li­man­ni­mu­siik­kia muu­al­ta­kin sekä toki myös Ko­ta­mä­en omaa tuo­tan­toa.

Mi­täs muu­ta pe­li­man­nin al­ku­tal­veen kuu­luu?

– Pe­rus­tet­tiin juu­ri Lam­min Jus­sin kans­sa Cash On­ly -duo, joka soit­taa John­ny Cas­hin mu­siik­kia, Lau­ri Ko­ta­mä­ki pal­jas­taa pu­he­li­mes­sa Kaus­ti­sel­ta.

– On teh­ty omia kään­nök­siä Cas­hin pii­seis­tä ja en­si ke­säk­si suun­ni­tel­laan täl­lä duol­la jo keik­kaa. No, yks keik­ka on jo teh­ty, mut­ta osat­tiin vas­ta kol­me pii­siä, mies nau­raa.

– Jus­si on ai­van yl­ti­ö­päi­nen Cash-fani, ja hän on teh­nyt teks­tit jo kym­me­neen Cas­hin kap­pa­lee­seen. Fii­lis­tel­tiin ker­ran yh­des­sä Cas­hia ja sii­tä se aja­tus läh­ti. Yk­si kään­ne­tyis­tä kap­pa­leis­ta ker­too muu­ten La­pu­as­ta!

Cas­hia ovat ver­si­oi­neet muut­kin suo­ma­lai­set.

– Esi­mer­kik­si Duo Puh­ti eli An­ne-Mari Ki­vi­mä­ki ja Reet­ta-Kai­sa Iles ovat teh­neet ihan mah­ta­van kään­nök­sen "God's gon­na cut you down" -pii­sis­tä, suo­mek­si "Ju­ma­la ran­kai­see". Se tu­lee eh­dot­to­mas­ti mei­dän oh­jel­mis­toon myös. Jus­sin ää­ni so­pii Cas­hin pii­sei­hin eri­no­mai­ses­ti, kos­ka Jus­si lau­laa niin ma­ta­lal­ta.

Ko­ta­mä­ki ker­too ys­tä­vys­ty­neen­sä Lam­min kans­sa Trio Nis­ka­lau­kaus-mies Timo Rau­ti­ai­sen kaut­ta, jon­ka ko­koon­pa­nos­sa Ko­ta­mä­ki soit­taa myös.

– Jus­si soit­taa Ti­mon soo­lo­le­vyil­lä rum­mut. Ja Jus­si on muu­ten hui­kea stem­ma­lau­la­ja, sen voi tse­ka­ta vaik­ka

Yo­u­Tu­bes­ta Nik­koo­lan Jan­ne -kap­pa­lees­ta. "Nik­koo­lan Jan­ne mun puu­kos­ta ku­a­li, kam­ma­rin laat­ti­al­le..." mies lai­nai­lee.

– Täl­lä het­kel­lä keik­kai­len Rau­ti­ai­sen Ti­mon kans­sa, li­säk­si Tal­la­rin kans­sa teh­dään nyt jou­lu­kau­den keik­ko­ja lap­sil­le ja pal­ve­lu­ko­tei­hin. Ha­lu­sin tul­la La­pu­al­le­kin käy­mään, toi­vot­ta­vas­ti väki läh­tee liik­keel­le per­jan­tai­na. Pi­run kova set­ti on tu­los­sa, Late lu­paa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?