JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
4.11.2022 11.25

Simpsiö-kuva pronssille E-P:n liiton kuvakisassa

Niko Halosen komea kuva Simpsiöltä sijoittui kolmanneksi Etelä-Pohjanmaan liiton #HuomisenLakeus-kuvahaasteessa 300 kuvan joukosta. Tuomariston mielestä kuva osoittaa muun muassa, että korkealta kelpaa tähytä kauas tulevaan.

Niko Halosen komea kuva Simpsiöltä sijoittui kolmanneksi Etelä-Pohjanmaan liiton #HuomisenLakeus-kuvahaasteessa 300 kuvan joukosta. Tuomariston mielestä kuva osoittaa muun muassa, että korkealta kelpaa tähytä kauas tulevaan.

Niko Halonen

Simp­si­ön pääl­tä otet­tu va­lo­ku­va on si­joit­tu­nut Ete­lä-Poh­jan­maan lii­ton #Huo­mi­sen­La­keus-va­lo­ku­va­ki­sas­sa kol­man­nek­si. Ku­van ot­ti Niko Ha­lo­nen Sei­nä­jo­el­ta. Asi­as­ta tie­dot­taa E-P:n liit­to.

Ku­va­haas­tees­sa so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­tä­jät jul­kai­si­vat oman vi­si­on­sa huo­mi­sen Ete­lä-Poh­jan­maas­ta ku­van muo­dos­sa osal­lis­tu­en sa­mal­la va­lo­ku­va­kil­pai­luun. Haas­teen voit­ta­ja ja si­joit­tu­neet jul­kis­tet­tiin maa­kun­ta­juh­las­sa Kuor­ta­neel­la ei­len.

Ku­va­haas­teen voit­ti Tai­na Hie­ta­mä­en kuva Lap­pa­jär­vel­tä, toi­sek­si tuli Vil­le Ki­vi­mä­ki Soi­nin met­säs­sä ote­tul­la ku­val­la. Kol­man­nek­si tul­leen Niko Ha­lo­sen ku­vas­sa on ta­sai­sel­le la­keu­del­le epä­tyy­pil­li­nen mai­se­ma Simp­si­ön pääl­tä. Tuo­ma­ris­to näki ku­van vies­ti­vän sIi­tä, et­tä tu­le­vai­suu­den­kin Ete­lä-Poh­jan­maal­la har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det ovat mo­ni­puo­li­set sekä puh­das ja kau­nis luon­to lä­hel­lä.

Kym­me­nen par­haan ku­vaa­jan jouk­koon si­joit­tui myös la­pu­a­lai­nen Jen­ni Gray. Yh­teen­sä ku­via ki­saan osal­lis­tui 300. Eni­ten ku­via oli luon­nos­ta ja maa­seu­dul­ta. Tuo­ma­ris­tos­sa is­tui­vat muun mu­as­sa Poh­jan­maan va­lo­ku­va­kes­kuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jen­ni Lat­va, Vi­sit La­keu­den myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Mar­jo-Riit­ta Kaa­ki­nen sekä maa­kun­ta­joh­ta­ja Heli Sep­pel­vir­ta.

Kär­ki­kym­me­ni­kön ku­viin voi tu­tus­tua "Huo­mi­sen la­keus" -va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä, joka tu­lee kier­tä­mään Ete­lä-Poh­jan­maan kun­nis­sa.