JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
23.1.2018 8.00

54 uutta yritystä Lapualle viime vuonna

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Suo­mes­sa mer­kit­tiin kaup­pa­re­kis­te­riin vii­me vuon­na 34 216 uut­ta yri­tys­tä. Kas­vua edel­lis­vuo­teen on run­saas­ti: uu­sia yri­tyk­siä pe­rus­tet­tiin pe­rä­ti 3 460 enem­män kuin tois­sa vuon­na.

La­pu­al­la on ko­vas­ti var­sin­kin so­mes­sa ma­ris­tu, et­tä kaik­ki fir­mat vaan lo­pet­taa. Par­hai­ten­tie­tä­jiä ja vie­res­tä­huu­te­li­joi­ta täs­sä­kin asi­as­sa pii­saa.

Tot­ta­han lop­puun­myyn­ti-il­moi­tuk­set no­tee­ra­taan. Mut­ta nii­den vas­ta­pai­nok­si on myös ava­jai­sil­moi­tuk­sia: La­pu­al­la ni­mit­täin re­kis­te­röi­tiin vii­me vuon­na 54 uut­ta yri­tys­tä.

Jos lo­pet­ta­nei­ta on vii­ti­sen­tois­ta, niin tämä luku on huo­mat­ta­vas­ti voi­ton puo­lel­la. Jos­tain syys­tä yri­tys­ten lo­pet­ta­mis­ta on her­kul­li­sem­paa voi­voo­tel­la kuin iloi­ta uu­des­ta pu­tii­kis­ta.

Ete­lä-Poh­jan­maal­la uu­sia yri­tyk­siä vie­tiin kaup­pa­re­kis­te­riin yh­teen­sä 991. Sei­nä­jo­el­la fir­mo­ja pe­rus­tet­tiin 411. Kak­ko­se­na maa­kun­nas­sa täl­lä lis­tal­la on Ku­rik­ka (mu­kaan­las­ket­tu­na Jur­va ja Ja­las­jär­vi), jos­sa pe­rä­ti 90 roh­ke­aa läh­ti yrit­tä­jäk­si.

Kak­ko­se­na Kau­ha­va (81 uut­ta fir­maa), kol­mo­se­na Kau­ha­jo­ki (73). La­pua keik­kuu 17:n kun­nan lis­tal­la kym­me­nen­te­nä 54:llä uu­del­la yri­tyk­sel­lä. Kaik­kein huo­noim­mal­ta ti­lan­ne näyt­tää Ka­ri­jo­el­la ja Iso­jo­el­la, jois­sa uu­sia yri­tyk­siä on pe­rus­tet­tu al­le kym­me­nen. Soi­nis­sa, Vim­pe­lis­sä ja Evi­jär­vel­lä yrit­tä­jäk­si läh­ti vä­hän yli kym­me­nen ih­mis­tä.

Ja uut­ta puk­kaa tä­nä­kin vuon­na: Alan­gon alu­een kaup­pa­kes­kuk­sen kak­kos­vai­hee­seen on ha­et­tu ra­ken­nus­lu­paa. Li­sää pu­tiik­kia siis tu­los­sa. Ai­hees­ta jut­tua si­vul­la 5.

Kaup­pa­kes­kuk­sen ni­mi­kil­pai­lun raa­ti ko­koon­tui maa­nan­tai­na, mut­ta vie­lä ha­lut­tiin jää­dä mais­te­le­maan muu­ta­maa hy­vää eh­do­kas­ta. Voit­ta­ja­ni­mi sel­vi­ää tors­tain leh­des­tä.

Ener­gis­tä viik­koa!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?