JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
16.4.2019 8.00

Aika lunastaa lupaukset

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ko­koo­muk­sen lis­toil­ta edus­kun­taan pyr­ki­nyt He­le­na Lah­ti­nen sa­noo, et­tei mi­kään al­ka­nut näis­tä vaa­leis­ta ei­kä mi­kään lii­oin lopu nii­hin vaan työ koh­ti seu­raa­vaa etap­pia jat­kuu.

Lah­ti­nen oli­si tar­vin­nut näis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa lä­pi­me­noon­sa ni­me­no­maan la­pu­a­lais­ten ää­net, sil­lä muu­al­la vaa­li­pii­ris­sä hän on vie­lä suh­teel­li­sen tun­te­ma­ton po­lii­tik­ko. Vaik­ka hän kier­si nyt ah­ke­ras­ti ja on kier­tä­nyt jo edel­li­sis­sä vaa­leis­sa, kier­tä­jiä on pal­jon mui­ta­kin ja uu­den on vai­kea lyö­dä it­se­ään läpi.

Lah­ti­sen la­pu­a­lai­sil­ta saa­ma ää­ni­saa­lis ei suin­kaan ole huo­no. Vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa la­pu­a­lai­seh­dok­kai­ta oli kuu­si ja he saa­lis­ti­vat yh­teen­sä 2 305 la­pu­a­lai­sään­tä, nyt Lah­ti­nen sai tuen 1 787 la­pu­a­lai­sel­ta ää­ni­oi­keu­te­tul­ta. Hän oli myös eh­dok­kai­den yk­kö­nen La­pu­al­la. Kes­kit­tä­mi­sy­ri­tys siis on­nis­tui jo­ten­ku­ten, mut­tei riit­tä­väs­ti.

Lah­ti­nen it­se nä­kee lii­an vä­häi­sek­si jää­neen ää­ni­mää­rän­sä syyk­si sen, et­tä kam­pan­join­tiin käy­tet­ty ai­ka jäi lii­an ly­hy­ek­si. Hän us­koo vii­me­syk­syi­sen loik­kauk­sen­sa kris­til­lis­de­mok­raa­teis­ta ko­koo­muk­seen vai­kut­ta­neen myös ne­ga­tii­vi­ses­ti.

On­ko nyt siis näis­sä­kin vaa­leis­sa lop­pu­tu­le­ma­na taas se, et­tä La­pua pors­kut­taa mi­ten pors­kut­taa tu­le­van­kin edus­kun­nan is­tun­to­kau­den il­man edus­ta­jaa, joka pi­täi­si sen puo­lia ja ajai­si sen etu­ja? Esi­mer­kik­si naa­pu­ri Kau­ha­val­ta läpi pää­si kak­si eh­do­kas­ta, Ant­ti Kur­vi­nen ja Jan­ne San­ke­lo.

Pis­te­tään­kö toi­vom­me Sei­nä­jo­en suun­taan? Ai­na­kin 1 435 la­pu­a­lais­ta ää­ni­oi­keu­tet­tua luot­ta­vat sei­nä­jo­ke­lai­seen, kes­kus­tan Pasi Ki­vi­saa­reen ja hä­nen lu­pauk­siin­sa pi­tää La­pu­an puo­lia edus­kun­nas­sa, jon­ne hän odo­te­tus­ti isol­la ää­ni­mää­räl­lä pää­si. La­pu­a­lais­läh­töi­sen Ki­vi­saa­ren kam­pan­jaa on mai­nos­tet­tu puo­lit­tain la­pu­a­lai­sek­si. Hä­nen la­pu­a­lai­set per­heen­jä­se­nen­sä sekä kes­kus­ta­vä­ki tääl­lä­kin on teh­nyt pal­jon työ­tä mie­hen kam­pan­jan eteen.

On lu­paus­ten lu­nas­ta­mi­sen ai­ka. La­pu­an Sa­no­mat lu­paa seu­ra­ta tii­viis­ti.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?