JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
25.2.2020 7.30

Arjen haasteet

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jos joku aa­mu­kul­ki­ja häm­mäs­te­li ei­len ja tä­nään sitä, mi­hin ta­val­li­sen ar­ki­päi­vän, aa­mu­kah­dek­san, ruuh­kat ovat häl­ven­neet, niin syy on sii­nä, et­tä me­neil­lään on kou­lu­lais­ten tal­vi­lo­ma­viik­ko, ja sii­nä sa­mal­la mo­nen työs­sä­käy­vän van­hem­man­kin. Lii­ken­tees­sä on sel­ke­äs­ti pal­jon vä­hem­män kul­ki­joi­ta.

Sen si­jaan vii­me vii­kol­la ruo­ka­tun­ti­lii­ken­teen ai­koi­hin to­dis­tin nä­kyä, jota en soi­si enää nä­ke­vä­ni. Kes­kus­tas­sa suo­ja­tie­tä lä­hes­tyi äi­ti työn­tä­en las­ten­vau­nu­ja. Toi­ses­sa kä­des­sä hä­nel­lä oli ta­lut­ti­mes­sa koi­ra. Edel­lä pot­ku­pyö­räl­lä vauh­dit­ti it­se­ään taa­pe­roi­käi­nen kul­ki­ja. Mut­ta mitä teki äi­ti?

Hä­nen huo­mi­on­sa oli kän­ny­kän ruu­dul­la. Siel­lä oli jo­tain pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­paa kuin lap­set vau­nus­sa ja pyö­räl­lä. Pot­ku­pyö­räi­li­jä li­sä­si vain vauh­tia ja hup­sah­ti kä­ve­lyn­tien jat­kee­na ole­val­le suo­ja­tiel­le.

Edel­lä­ni ole­va au­toi­li­ja on­nek­si seu­ra­si lii­ken­net­tä, ei­kä kän­nyk­kää, aja­es­saan. Hän jar­rut­ti ja sai au­ton­sa luis­ta­en py­säh­ty­mään juu­ri en­nen tör­mäys­tä. Ta­pah­tu­nees­ta säi­käh­ti­vät kaik­ki ko­ki­jat ja nä­ki­jät.

Läs­nä­o­le­mis­ta on mo­nen­lais­ta. Pel­käs­tään lä­hel­lä ole­mi­nen ei tar­koi­ta sa­maa kuin läs­nä. Ja yl­lä­tys, yl­lä­tys, jopa pie­ni vau­va ais­tii, on­ko van­hem­pi oi­ke­as­ti läs­nä.

Nyt, kun lap­sil­la, ja mo­nel­la van­hem­mal­la, on tal­vi­lo­ma yh­tä ai­kaa, ja vaik­ka ei oli­si­kaan, niin käyt­tä­kää tar­jol­la ole­va ai­ka hy­väk­sen­ne. Ul­koil­kaa, piir­tä­kää, pe­lat­kaa, hup­su­tel­kaa tai ihan vaan oleil­kaa vie­rek­käin, yh­des­sä. Niin, et­tä kaik­kien huo­mio koh­dis­tuu sa­maan te­ke­mi­seen.

Jo­kai­sel­le lap­sel­le läs­nä ole­va van­hem­pi, jon­ka kans­sa voi teh­dä ta­val­li­sia asi­oi­ta, on tär­kein­tä, mitä hän odot­taa ja toi­voo.

Nyt tal­vi­lo­man ai­ka­na tuo­ta tai­toa kan­nat­taa har­joi­tel­la ihan rau­has­sa, il­man kän­ny­köi­tä ja so­si­aa­lis­ta me­di­aa. Se puh­dis­taa kum­mas­ti aja­tuk­sia ja tuo ar­keen iloa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?