JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
15.1.2019 8.00

Asiaa yrittäjille aamupalan äärellä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an kau­pun­gin elin­kei­no­toi­mi jär­jes­tää sään­nöl­li­ses­ti yrit­tä­jil­le suun­nat­tu­ja aa­mu­pa­la­ti­lai­suuk­sia, jois­sa on tar­jol­la tär­ke­ää tie­toa yrit­tä­jyy­teen liit­ty­vis­tä mo­ni­nai­sis­ta ai­heis­ta.

Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa oh­jel­mas­sa on kak­si hy­vää tie­tois­kua Simp­si­ön­kul­lak­ses­sa.

Tu­le­van per­jan­tain tie­tois­ku on saa­nut ni­mek­seen ”Ra­hat riit­tä­mään”. Kul­lak­sen aa­mi­ai­sen höys­tee­nä esi­tel­lään säh­köis­tä ta­lous­hal­lin­toa, jo­hon tar­koi­tet­tu­ja rat­kai­su­ja erit­te­le­vät Poh­jan­maan Eko­no­mi­toi­mis­ton ja Fen­no­an asi­an­tun­ti­jat. Per­jan­tain ti­lai­suu­teen pi­tää il­moit­tau­tua jo huo­men­na, jo­ten pan­kaa vi­pi­näk­si.

Hel­mi­kuun alus­sa elin­kei­no­toi­mi ker­too yrit­tä­jil­le tänä vuon­na teh­tä­vis­tä han­kin­nois­ta ot­si­kol­la ”Han­kin­nat 2019”. On mei­dän jo­kai­sen etu, et­tä kau­pun­ki pys­tyy os­ta­maan mah­dol­li­sim­man pal­jon La­pu­al­ta, la­pu­a­lai­sil­ta te­ki­jöil­tä ja tuot­ta­jil­ta.

Kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti siis läh­teä kuu­le­maan, mitä on kau­pun­gin os­tos­lis­tal­la tänä vuon­na. Sa­mas­sa ti­lai­suu­des­sa yrit­tä­jil­lä on mah­dol­li­suus esi­tel­lä toi­min­taan­sa.

Elin­kei­no­toi­men jär­jes­tä­mät ti­lai­suu­det ovat muu­ten mak­sut­to­mia. Ei ole siis mi­tään syy­tä ol­la nii­hin osal­lis­tu­mat­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?