JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
16.8.2018 8.00

Asiattomia koputtelijoita

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tuos­sa vie­res­sä on Kal­le Hert­tu­an kir­joi­tus, jos­sa hän ku­vai­lee pe­lot­ta­van öi­sen sat­tu­muk­sen. Mies kom­men­toi teks­tiä tuo­des­saan, et­tä ”Kal­le säi­käh­ti oi­kein kun­nol­la”. Ta­pah­tu­ma­sar­ja on kyl­lä hät­käh­dyt­tä­vä.

Ku­ten tois­sa päi­vä­nä täl­lä pals­tal­la kir­joi­tet­tiin, kesä on ol­lut verk­ko­ri­kos­ten ja säh­kö­pos­ti­hui­ja­rei­den se­son­kia. Mut­ta kun mä­tä­kuu on lu­sit­tu ja il­lat pi­me­ne­vät, läh­te­vät liik­keel­le ihan van­ha­nai­kai­set hä­mä­rä­mie­het ja -nai­set.

Toki suu­rin osa öi­sis­tä kul­ki­jois­ta on ihan oi­ke­al­la asi­al­la. Tu­los­sa töis­tä tai ky­lä­pai­kas­ta, koi­ra­len­kil­lä, läh­dös­sä reis­sun pääl­le tai vaik­ka­pa ihai­le­mas­sa täh­den­len­to­ja.

Mut­ta ikä­vä kyl­lä jouk­koon mah­tuu myös nii­tä, joil­la on asi­at­to­mat ai­keet. Kun täl­lai­sia hiip­pa­rei­ta koh­taa, on se to­del­la pe­lot­ta­va ko­ke­mus. Jos tun­te­mat­to­mat kul­ki­jat yrit­tä­vät vä­ki­sin si­sään yö­ai­kaan, on tun­ne hy­vin tur­va­ton. Vie­lä jär­kyt­tä­väm­pää on, jos ko­tiin tul­laan lu­vat­ta.

Hert­tu­an ku­vai­le­mas­sa ta­pauk­ses­sa tun­keu­tu­jat ei­vät on­nek­si pääs­seet si­sään. Po­lii­si­kin eh­ti lo­pul­ta pai­kal­le, mut­ta si­sään yrit­tä­neet pää­si­vät sil­ti li­vah­ta­maan.

Kun vii­me syk­sy­nä tein jut­tua La­pu­al­la ta­pah­tu­neis­ta asun­to­mur­rois­ta, po­lii­sin neu­vo oli, et­tä pe­lä­tä ei pidä, mut­ta va­rus­tau­tua saa. Pi­tä­kää ovet lu­kos­sa, koti asu­tun nä­köi­se­nä, tont­ti va­lais­tu­na ja pu­he­lin lä­hel­lä.

Tu­li­ko aa­mul­la lu­kit­tua ovi myös te­ras­sin puo­lel­ta? Ei­hän vara-avain ole nä­ky­väl­lä pai­kal­la? Toi­mii­ko pi­ha­va­lo? Pie­niä kons­te­ja, mut­ta voi­vat es­tää asi­at­to­mat tu­li­jat.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?