JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
14.5.2020 8.00

Aurinkovoimaa ja muuta positiivista

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Täs­sä leh­des­sä on taas mon­ta hy­vää uu­tis­ta. Jy­my­uu­ti­so­sas­toa on vie­rei­sen kol­mos­si­vun uu­ti­nen au­rin­ko­e­ner­gi­a­puis­to­hank­kees­ta Ku­run­saa­reen. To­teu­tu­es­saan puis­to oli­si Suo­men suu­rin. Toi­mit­ta­ja Kal­le Vaah­to­nie­mi nos­ti ju­tus­ta pie­nen ”tii­se­rin” eli hou­kut­ti­men so­meen jo al­ku­vii­kos­ta, ja muu­ta­ma epäi­le­vä tuo­mas ar­ve­li, et­tä on las­ket­tu vää­rin – voi­ko ke­räin­puis­ton koko to­sis­saan ol­la 200 jal­ka­pal­lo­kent­tää. Mut­ta kyl­lä se ai­ka mon­ta ker­taa tar­kis­tet­tiin, ja paik­kan­sa pi­tää.

Ju­tus­sa tar­kem­pia mit­to­ja. Mut­ta mai­ni­taan täs­sä nyt vie­lä pa­nee­lien lu­ku­mää­rä. Nii­tä tu­li­si 463 680 kap­pa­let­ta. Niil­le tar­vi­taan te­li­net­tä pe­rä­ti 150 ki­lo­met­riä. Ei vähä mi­tään! Luu­len­pa, jot­ta kun puis­to val­mis, niin sii­tä tu­lee ai­na­kin al­kuun mel­koi­nen näh­tä­vyys. Au­toi­lu Ku­run­saa­ren­tiel­lä li­sään­tyy. Pi­tää ajaa hy­vis ai­joon tiel­le öl­jy­so­raa eli muu­ta paik­ka-ai­net­ta...

Si­vul­la 9 on jut­tu kah­des­ta la­pu­a­lai­ses­ta tai­tei­li­jas­ta. Toi­nen asuu kyl­lä­kin muu­al­la, mut­ta oma mies se on sil­ti...

Lau­ra An­na­la ryh­tyi ai­kui­se­na maa­laa­maan tau­lu­ja, ja ko­vas­ta sai­rau­des­ta sel­vit­ty­ään huo­ma­si voi­van­sa ja­kaa ver­tais­tu­kea ja tun­tei­taan ku­vien kaut­ta. Ju­tus­sa An­na­lan tun­nel­mia me­nes­ty­neen näyt­te­lyn vä­rik­käi­den te­os­ten ää­rel­lä. Tau­lut voi muu­ten näh­dä ko­ti­soh­val­ta­kin, lu­ke­kaa­pa ju­tus­ta mi­ten.

Ant­ti Pääk­kö­nen on ko­ro­na­ke­vää­nä teh­nyt sekä omia et­tä co­ver-pii­se­jä hul­vat­to­mi­na ver­si­oi­na. Vii­me vii­kol­la Yo­u­tu­een il­maan­tui mie­hen ki­pa­le ”Soit­ta­kaa Pa­ra­noid” ja vii­kon­lop­pu­na Pääk­kö­sen pöl­lää­lyä ihail­tiin Ve­ro­hal­lin­non so­mes­sa (kyl­lä, Ve­ro­hal­lin­non, käy­kää­pä seu­raa­mas­sa, Ve­ro­kar­hu on so­mes­sa ai­ka haus­ka!).

Täs­sä vain muu­ta­ma poi­min­ta. En­si vii­kon leh­ti tu­lee jo tiis­tai­na, kun tors­tai on pyhä. Jat­kam­me yk­si­päi­väi­se­nä ke­sä­kuun lop­puun, jot­ta saam­me kus­tan­nuk­sia pi­det­tyä ku­ris­sa. Uu­ti­sia on kui­ten­kin sa­man ver­ran kuin kah­des­sa eri leh­des­sä.

Au­rin­kois­ta lop­pu­viik­koa!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?