JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
24.9.2020 8.00

Demokratian alkeita

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko on Suo­mes­sa jul­kis­ta. Kan­sa­lai­sil­la on oi­keus tie­tää, mitä hei­dän ve­ro­ra­hoil­laan teh­dään. Mi­ten tämä La­pu­an Sa­no­miin liit­tyy? No si­ten, et­tä

1. Il­me­nee tar­ve muut­taa asi­aa x. Muu­tos tu­lee vai­kut­ta­maan mo­nen la­pu­a­lai­sen ar­keen.

2. La­pu­an Sa­no­mien uu­tis­ne­näl­lä va­rus­tet­tu toi­mit­ta­ja hais­taa asi­as­sa uu­ti­sen, saa vin­kin tai bon­gaa sen esi­tys­lis­tal­ta.

3. Me teem­me ju­tun hy­vis­sä ajoin en­nen pää­tök­sen­te­koa, jot­ta kun­ta­lai­set eh­ti­vät vai­kut­taa asi­aan.

4. Kes­kus­te­lu jat­kuu sekä leh­des­sä et­tä Aar­las­sa ja Nes­teel­lä. Kun­ta­lai­set saat­ta­vat soit­taa omal­le val­tuu­te­tul­leen, kir­joit­taa leh­teen tai avau­tua uu­ti­ses­ta so­mes­sa.

5. Kes­kus­te­lun an­si­os­ta päät­tä­jät saa­vat laa­jas­ti ja mo­ni­puo­li­ses­ti tie­toa sii­tä, mitä kun­ta­lai­set asi­as­ta oi­ke­as­ti ajat­te­le­vat. Ko­ke­neet luot­ta­mus­hen­ki­löt ovat ky­vyk­käi­tä käy­mään jos­kus haas­ta­vi­a­kin kes­kus­te­lu­ja kun­ta­lais­ten kans­sa – tär­kein­tä on saa­da tie­toa.

6. Pää­tök­sen­te­ko on var­mem­paa, kun luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on kun­ta­lais­ten mie­li­pi­de, asi­aan liit­ty­vät pe­lot, odo­tuk­set ja hy­vät puo­let tie­dos­saan.

7. De­mok­ra­tia to­teu­tuu, ja kaik­ki ovat iloi­sia ja on­nel­li­sia.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?