JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
5.12.2017 8.00

Eläköön, satavuotias!

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Sa­ta­vuo­ti­as­ta, maa­il­man val­ti­oi­den jou­kos­sa nuor­ta, isän­maa­tam­me on juh­lit­tu pit­kin vuot­ta. On tans­sit­tu, lau­let­tu, vei­sat­tu, lau­sut­tu, nau­ret­tu, va­ka­voi­dut­tu, näy­tel­ty, kir­joi­tet­tu, sä­vel­let­ty, ur­heil­tu, piir­ret­ty, huu­det­tu ja kuis­kat­tu: Suo­mi on sa­ta­vuo­ti­as!

Tä­hän leh­teen on koot­tu uu­tis­ten li­säk­si mo­nen­lai­sia tun­nel­mia sa­ta­vuo­ti­aan Suo­men juh­la­päi­vän al­la. Si­vul­la 9 on ta­ri­naa per­hees­tä, jon­ka kah­dek­san las­ta läh­ti so­taan – ja pa­la­si. Nuor­ten it­se­näi­syys­juh­lis­sa so­ta­ve­te­raa­ni Heik­ki Har­ju­la muis­tut­ti yh­dek­säs­luok­ka­lai­sia nuo­ria sii­tä, et­tä rau­han ja hy­vin­voin­nin eteen on teh­tä­vä töi­tä (s. 11). Nuor­ten puo­les­ta vas­ta­si Ee­ro Hjelt, joka va­kuut­ti, et­tä si­sua on ny­ky­nuo­ris­sa­kin. ”Kun asi­oi­ta pi­tää saa­da ai­kai­sek­si, ai­na löy­tyy va­paa­eh­toi­nen”, Hjelt pu­hui. ”Yh­des­sä te­ke­mi­sen voi­maa on ny­kyi­ses­sä­kin su­ku­pol­ves­sa”, nuo­ri mies al­le­vii­va­si. La­pu­al­le evak­ko­na tul­lut Aa­ro Pu­put­ti ker­taa mat­kaan­sa Jaak­ki­mas­ta La­pu­al­le si­vul­la 14. Rau­han säi­ly­mis­tä toi­vo­vat Saa­ren­pään pal­ve­lu­ko­dis­sa asu­vat la­pu­a­lai­set rou­vat, jot­ka ovat näh­neet so­dan ja rau­han ajan ra­ken­ta­mi­sen (s. 8). Kes­kus­kou­lun op­pi­laat juh­lis­ti­vat it­se­näi­syyt­tä ur­hei­lu­kat­sauk­sel­la (s. 10).

Upea osoi­tus la­pu­a­lais­ten yh­teis­hen­ges­tä ja kun­ni­oi­tuk­ses­ta men­nei­tä pol­via koh­taan ker­too se, et­tä san­ka­ri­hau­taus­mail­le jär­jes­tet­ty kun­ni­a­var­tio to­teu­tuu jo­kai­sel­la La­pu­an san­ka­ri­hau­taus­maal­la. Kau­ha­jär­vel­lä ja Tiis­ten­jo­el­la po­ruk­ka on ka­sas­sa, tuo­mi­o­kir­kon san­ka­ri­hau­doil­le enää muu­ta­maa kym­men­tä vail­la. Tämä ele ker­too tär­ke­ää vies­tiä nou­se­vil­le pol­vil­le. San­ka­ri­vai­na­jien uh­ri ei ol­lut tur­ha. Suo­men juh­la­vuo­si hui­pen­tuu tä­nään ja huo­men­na mo­niin it­se­näi­syys­päi­vän ta­pah­tu­miin. La­pu­an Sa­no­mis­sa juo­daan juh­la­kah­vit tä­nään kel­lo 14 – 16. Kau­pun­gin ja tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan it­se­näi­syys­päi­vän juh­lat al­ka­vat huo­men­na ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la ja hui­pen­tu­vat tuo­mi­o­kir­kos­sa kuo­ro­jen kon­sert­tiin, joka päät­tyy Fin­lan­di­aan.

Nyt on lupa juh­lia, iloi­ta ja hil­jen­tyä kiit­tä­mään. Mei­dän Suo­mi, sun ja mun. Elä­köön ra­kas isän­maa, va­paa Suo­mi!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?