JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
25.7.2019 8.00

Festarikesä kaikilla

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Taas se on ko­vaa vauh­tia ku­lu­mas­sa – suo­ma­lais­ten fes­ta­ri­ke­sä. Tun­tuu, et­tä ke­säl­lä joka ai­noa paik­ka­kun­ta soi. Fes­ti­vaa­le­ja py­kä­tään pys­tyyn jo lä­hes jo­kai­seen ka­dun­var­teen, ve­den ää­reen ja sta­di­o­nil­le. Myös jo­kai­sel­le mu­sii­kin tyy­li­la­jil­le vai­kut­tai­si löy­ty­vän oma kan­san­juh­lan­sa. On is­kel­mä­fes­ta­rei­ta, hip­ho­pia, kan­san­mu­siik­kia, työ­vä­en­mu­siik­kia, tan­goa, roc­kia, blu­e­sia, jaz­zia. On Tus­kaa, Tap­san Tah­te­ja, Pro­vins­sia, DBTL:ää ja tot­ta­kai VPF:ää.

Fes­ti­vaa­lien jär­jes­tä­jil­le on pak­ko nos­taa hat­tua, sil­lä hom­ma tun­tuu käy­vän yhä vai­ke­am­mak­si. Mil­lä erot­tua jou­kos­ta vä­keä ve­tääk­seen? Pi­täi­si­kö eri­kois­tua tiet­tyyn mu­siik­kiin, mut­ta en­tä jos jää­kin mar­gi­naa­liin? En­tä kuka ar­tis­ti, mikä bän­di mil­loin­kin on in ja pop? Kun kei­kat saa­te­taan lyö­dä luk­koon jo vuot­ta en­nen H-het­keä, jär­jes­tä­jän täy­tyy ol­la mel­koi­nen en­nus­ta­jauk­ko tai -euk­ko po­va­tes­saan mas­so­jen miel­ty­myk­siä.

Jo­kai­nen fes­ta­ri­jär­jes­tä­jä soi­si, et­tä huip­pu­ar­tis­tin ke­sän ai­no­at kei­kat osui­si­vat juu­ri omiin bi­lei­siin. Käy­tän­nös­sä muu­si­kot kui­ten­kin keik­kai­le­vat ah­ke­ras­ti. Ei ole kuin muu­ta­ma vuo­si sii­tä, kun ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät maa­kun­nas­sa ja Vaa­san alu­eel­la ar­vos­te­li­vat jul­ki­suu­des­sa Pro­vins­sia sii­tä, et­tä tämä omi ar­tis­te­ja.

Vii­kon­lop­pu­na jy­räh­tää jäl­leen La­pu­al­la­kin, kun Van­han Pau­kun Fes­ti­vaa­li avaa oven­sa per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na. VPF on kah­te­na edel­li­se­nä vuo­te­na yl­tä­nyt en­nä­tyk­seen­sä  – vii­me vuon­na kä­vi­jöi­tä oli kah­te­na päi­vä­nä liki 3 000 ja pro­mot­to­ri Mika Pih­lai­nen en­na­koi tuol­loin, et­tä ny­kyi­sel­lä kon­sep­til­la on vai­kea pan­na tuos­ta enää pa­rem­mak­si.

Pan­naan­ko sit­ten­kin? Ar­tis­ti­kat­taus on täl­le­kin vuot­ta mo­ni­puo­li­nen, mikä on fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­ton ka­saa­mi­ses­sa ta­voi­te. Sää­tie­do­tus lu­paa kel­vol­lis­ta ke­liä. VPF on mo­nil­le en­ti­sil­le la­pu­a­lai­sil­le paik­ka ta­va­ta tut­tu­ja vuo­sien ta­kaa, joku taas jät­tää bi­leet vä­liin sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä siel­lä on lii­kaa la­pu­a­lai­sia.