JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
15.8.2019 8.00

Haiskahtaa pahoon k-sanalta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ri­ta­vuo­rel­le nou­see uu­si, upea kou­lu, mut­ta uu­sia tont­te­ja ei pääs­tä myy­mään. Vie­rei­sel­lä si­vul­la toi­mit­ta­ja Lee­na Hjel­tin jut­tu tont­ti­kaup­pa­e­pi­so­dis­ta, joka näyt­tää jat­ku­van maa­il­man tap­piin.

Kau­pun­ki teki taan­noin tont­ti­maas­ta kau­pan Ant­ti An­ti­lan kans­sa. Yli-Kar­hun Es­ko ja Ta­ka­luo­man Riku ovat sitä miel­tä, et­tä maas­ta mak­set­tiin lii­an kova hin­ta (nu­me­rot ju­tus­sa). Mie­het va­lit­ti­vat hal­lin­to-oi­keu­teen, mut­ta kun va­li­tus tuli Vaa­sas­ta bu­me­ran­gi­na ta­kai­sin, ovat Yli-Kar­hu ja Ta­ka­luo­ma vie­neet asi­an kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen. He väit­tä­vät, et­tä Vaa­san hal­lin­to-oi­keus kä­sit­te­li asi­aa pin­ta­puo­li­ses­ti.

KHO:ssa asia le­pää vä­hin­tään vuo­den. Kes­ki­mää­räi­nen kä­sit­te­ly­ai­ka on 10,7 kuu­kaut­ta, mut­ta usein nämä ajat ylit­ty­vät.

Kes­kus­tan kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Es­ko Yli-Kar­hu va­kuut­taa, et­tä kyse ei ole ka­teu­des­ta. Hän päin­vas­toin ih­met­te­lee, et­tä mikä ve­to­voi­ma­te­ki­jä La­pu­al­la muka oli­si, kun ei tän­ne muu­ten­kaan muu­ta vä­keä. Ve­to­voi­ma­te­ki­jä on juu­ri se met­säi­nen tont­ti­maa rin­tees­sä, La­pu­an ko­meim­mal­la pai­kal­la. Siel­lä on koh­ta uu­si kou­lu­kin. Asu­mis­kus­tan­nuk­set ja vä­li­mat­kat La­pu­al­la ovat pie­nem­mät kuin vaik­ka­pa Ku­ra­kaup­pa­las­sa. Työ­paik­ko­ja on maa­kun­ta täyn­nä ja yh­tey­det­kin koh­tuul­li­set val­ta­tie 19:ää ja 16:tta pit­kin. Ri­ta­vuo­rel­la asuu mon­ta per­het­tä, jot­ka ovat muut­ta­neet sin­ne ni­me­no­maan hou­kut­te­le­van ton­tin pe­rus­teel­la il­man sen kum­mem­pia su­ku­si­tei­tä La­pu­al­le.

Kyl­lä Ete­lä-Poh­jan­maal­la pel­lol­le saa ra­ken­taa, mut­ta met­sä­tont­tia ei löy­dy joka kau­pun­gis­ta näin lä­hel­tä kes­kus­taa. Jos tun­tuu, et­tei Ri­ta­vuo­ren ton­teil­le ole ot­ta­jia, niin käy­kää­pä kat­so­mas­sa. Koko ajan sin­ne ra­ken­ne­taan. Mut­ta jol­lei ole tont­te­ja kau­pan, ei tule per­hei­tä­kään.

Hais­kah­taa niin ka­teu­del­ta, et­tei oo to­si­kaan. On tur­ha pu­hua ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­den puut­tees­ta, jos sa­maan ai­kaan vä­sää va­li­tus­ta ylim­pään oi­keu­sas­tee­seen yh­des­tä isos­ta ve­to­voi­ma­te­ki­jäs­tä. Voin tie­tys­ti ol­la vää­räs­sä k-sa­nan tii­moil­ta. Mut­ta kun niil­le lii­to-ora­vil­le­kin jo kaa­voi­tet­tiin oma puis­tonp­länt­ti ja yk­si oi­keu­sas­te on to­den­nut et­tä kau­pun­ki toi­mi moit­teet­ta, niin ei­kö nyt oli­si kan­nat­ta­nut to­de­ta et­tä pu­li­nat pois ja jat­ke­taan har­joi­tuk­sia?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?