JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
16.5.2017 8.24

Heikiksi Heikin tilalle

Tar­ja Ko­jo­la

Luin­pa so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta sun­nun­tai­na, kuin­ka kau­hi­aa oli, kun kylä oli per­jan­tai­na ai­van tu­kos au­toos­ta ei­kä tah­to­nu pääs­tä ete­hen­päin. Syy­nä La­pu­an ke­vät­mark­ki­nat.

Keh­taa­ko täs­tä joku oi­ke­as­ti va­lit­taa? En­sin soi­lu­taan koko pit­kä tal­vi, kun ei ky­läl­lä lii­ku au­to­ja ai­van ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. Sit­ten kun pe­rin­tei­nen ke­vää­na­loi­tus­ta­pah­tu­ma, mark­ki­nat, le­vit­täy­tyy to­ril­le, niin soi­lu­taan, et­tä on lii­kaa au­to­ja.

Ei ko­ho­ren kos­kaan.

Ke­vät­mark­ki­nat ve­tä­vät La­pu­al­le vä­keä vuo­si toi­sen­sa jäl­keen. Pää­tel­len sii­tä, kuin­ka pal­jon ih­mi­siä kävi heit­tä­mäs­sä La­pu­an Sa­no­mien osas­tol­la tar­ra­tik­kaa, po­ruk­kaa pii­sa­si aa­mus­ta il­taan. Mark­ki­noil­le läh­det­tä­es­sä pan­naan os­to­hou­sut jal­kaan, ja ai­na jo­tain tart­tuu mu­kaan. Kir­kon­ky­läl­lä on mu­ka­vaa vi­li­nää, au­to­ja to­si­aan oi­kein ruuh­kak­si as­ti. Ki­vaa, kun ta­pah­tuu.

Mut­ta ei ta­pah­tui­si, jol­lei joku jär­jes­täi­si. La­pu­an ke­vät­mark­ki­nat on ol­lut kuu­ti­sen vuot­ta Vir­ki­än jal­ka­pal­lo­ja­os­ton har­teil­la, ve­to­vas­tuus­sa on ol­lut Heik­ki Huh­ta­mä­ki. Hän teki vii­kon­vaih­tees­sa kak­si vii­si­tois­ta­tun­tis­ta päi­vää, joi­ta edel­si pit­kä työ etu­kä­teen.

Nyt mies sa­noo, et­tä tämä oli hä­nel­le vii­mei­nen mark­ki­na­vuo­si. ”Ei ker­ta­kaik­ki­aan enää jak­sa”, Huh­ta­mä­ki kom­men­toi. Hy­vin pit­käl­le hom­mat ovat ni­me­no­maan vas­tuu­hen­ki­lön kä­sis­sä, ja kök­kä­vä­keä on en­tis­tä han­ka­lam­pi löy­tää.

Nyt oli­si siis in­nok­kaal­le mark­ki­na­or­ga­ni­saat­to­ril­le paik­ka au­ki. Teh­tä­viä on pal­jon, mut­ta kyl­lä hyvä mies ne hoi­taa. Huh­ta­mä­ki lu­et­te­lee: Pi­tää var­mis­taa ajan­koh­ta hy­vis­sä ajoin, kes­kus­tel­la maa­kun­nan mark­ki­na­vä­en kans­sa, et­tei osu sa­moil­le päi­vil­le, ha­kea lu­vat vii­des­tä eri ins­tans­sis­ta, il­moit­taa ajan­koh­ta val­ta­kun­nal­li­seen mark­ki­na­ka­len­te­riin, ot­taa paik­ka­va­rauk­set vas­taan, las­kut­taa pai­kat en­nak­koon, muis­tu­tel­la vii­me­tip­pai­sia, mai­nos­taa ja mark­ki­noi­da etu­kä­teen.

Ai­ka sa­vot­ta, mut­ta täl­lä sap­luu­nal­la on on­nis­tut­tu joka vuo­si.

La­pu­an mark­ki­nat on muu­ten il­moi­tet­tu jo val­ta­kun­nal­li­seen mark­ki­na­ka­len­te­riin en­si vuo­del­le. Ajan­koh­ta on tut­tu; tou­ko­kuun toi­nen vii­kon­lop­pu.

Nyt tar­vi­taan enää vain uu­si Heik­ki en­ti­sen ti­lal­le. Pan­kaa­pa mie­tin­tään.