JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
12.7.2018 6.00

Ihmisen kokoinen

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ke­sä­tun­nel­mis­sa elä­vä La­pua esit­täy­tyy eduk­seen. Kau­pun­ki on niin ih­mi­sen ko­koi­nen kuin vain ol­la voi. Tääl­lä me-hen­ki on voi­mis­saan ja yh­tei­söl­li­syys kä­sin kos­ke­tel­ta­vaa. Täs­sä leh­des­sä­kin sii­tä on mon­ta konk­reet­tis­ta esi­merk­kiä.

Yk­si täl­lai­nen on Ke­sää Kaup­pa­ka­dul­la ta­pah­tu­mat Py­hä­lah­den au­ki­ol­la tiis­tai-il­tai­sin. Ne ovat jo use­a­na pe­rät­täi­se­nä ke­sä­nä koon­neet väen yh­tei­seen ”olo­hu­nee­seen” ke­säil­lan­viet­toon eri tee­mo­jen pa­riin. Vii­mek­si oli ky­lien il­ta, jos­sa yh­tei­söl­li­syys tuli ai­van eri­tyi­ses­ti esil­le. Mei­dän ky­län vuo­ro, mei­dän nuo­ri­so­seu­ra­lai­set. .. Il­taa var­ten oli yh­des­sä suun­ni­tel­tu, teh­ty ja har­joi­tel­tu.

Oi­va mal­li yh­teen hii­leen pu­hal­ta­mi­ses­ta on lä­hes­ty­vä Fin5 -ta­pah­tu­ma, jon­ka on­nis­tu­mi­sen eteen kök­kä­vä­ki La­pu­al­ta ja Sei­nä­jo­el­ta ovat puur­ta­neet mm. Vir­pi­mä­keen si­joit­tu­van kil­pai­lu­kes­kuk­sen ra­ken­tu­mi­sek­si pal­ve­le­maan rei­lus­ti yli 2000 suun­nis­ta­jaa ja muu­ta vä­keä.

Yh­tei­söl­li­syy­des­tä ja me-hen­ges­tä vies­tii myös nuor­ten mies­ten oman pe­lai­lu­jouk­kue, joka viet­tää ai­kaa yh­des­sä ur­heil­len.

La­pu­an tuo­re jär­jes­tö­neu­vos Lii­sa Nii­lo­la puo­les­taan vah­vis­taa, et­tä juu­ri yh­tei­söl­li­syys on voi­ma­va­ra jopa sil­loin, kun omat voi­mat ovat uu­pu­neet.

Elä­mään kuu­lu­vat toki vas­toin­käy­mi­set ja ris­ti­rii­dat. Me-hen­gen rik­kou­tu­mi­ses­ta, yh­tey­den kat­ke­a­mi­ses­ta ja nä­ke­my­se­rois­ta ker­to­va jut­tu Lar­va­te­at­te­rin väen ja Lu­hu­ri­kan yrit­tä­jän väl­l­lä en­si-il­taan tul­lees­ta näy­tel­mäs­tä on sii­tä tuo­re esi­merk­ki.

Kai­kes­ta pää­tel­len La­pu­al­la ele­tään elä­män­ma­kuis­ta ar­kea. Mo­net ta­pah­tu­mat ja koh­taa­mi­set ko­ros­ta­vat sitä, et­tä yh­des­sä olem­me vah­vem­pia, ja saam­me ai­kai­sek­si ihan, mitä tah­dom­me!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?