JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
14.3.2019 8.00

Iso kuva elikkäs big picture

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu

mira.uu­si­hau­ta-koi­vu@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set al­koi­vat ja hyvä niin. Lä­hes sata nuor­ta kir­joit­taa La­pu­al­la ke­vään ai­ka­na. Lu­ki­ol­la kä­väi­sy ja haas­tat­te­lu­het­ki erään kir­joit­ta­mas­ta tul­leen ko­ke­laan kans­sa an­toi hy­vää pers­pek­tii­viä asi­aan. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set voi ot­taa mo­nel­la ta­paa, myös hie­man ren­nom­mal­la asen­teel­la. Tai va­ka­vas­ti. Mi­kä­hän on pa­ras?
Mo­net nuo­ret ovat jo­ka­ta­pauk­ses­sa iso­jen vaa­ti­mus­ten ää­rel­lä tänä päi­vä­nä. Opis­ke­lu ja ete­ne­mi­nen elä­mäs­sä, ura, sen kai­ken pi­täi­si rul­la­ta kuin se kuu­lui­sa juna. Ym­mär­ret­tä­väs­ti se saat­taa ai­heut­taa pai­nei­ta. Vime vuo­den abi kir­joit­ti osu­vas­ti nyt kir­joi­tus­ten pa­ris­sa pai­nis­ke­le­vil­le (Hel­sin­gin Sa­no­mat 12.3.), et­tä kävi mi­ten kävi, se ei mää­ri­tä kui­ten­kaan ko­ke­las­ta ih­mi­se­nä. Kun ai­na voi sat­tu­ma ja tuu­ri­kin vai­kut­taa, niin kir­joi­tuk­siin ja ihan muu­hun­kin elä­mään. Vii­me vuon­na yo-la­kin saa­nut jo nä­kee, et­tä sii­nä ”isos­sa ku­vas­sa” elä­mä ei lopu, vaik­ka kuin­ka kä­vi­si ko­kees­sa. Toki ihan lek­ke­ri­pe­lik­si­kään ei kan­na­ta ti­lan­net­ta kään­tää. Hy­viin tu­lok­siin pääs­tään usein vain haas­tei­den kaut­ta ja so­pi­va stres­saa­mi­nen edis­tää op­pi­mis­ta. Tär­ke­ää on, et­tei stres­sis­tä muo­dos­tu pit­kä­kes­tois­ta. Se tie­tää huo­noa.

Edus­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät. En­nak­koon voi ää­nen an­taa va­jaan kol­men vii­kon ku­lut­tua. Joko teit vaa­li­ko­neen? Sel­lai­nen voi ol­la hyvä apu, jos eh­do­kas ka­teis­sa. Toi­nen mah­dol­li­nen paik­ka pää­tök­sen tu­ek­si saat­taa ol­la vaa­li­pa­nee­li. Sel­lais­ta oli­si tar­jol­la Tiis­tel­lä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?