JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
15.10.2020 8.00

Jäitä hattuun ja järki käteen

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­a­lai­set säi­käh­ti­vät viik­ko sit­ten tors­tai­na, kun ter­vey­den­huol­to­vi­ra­no­mai­set ker­toi­vat, et­tä paik­ka­kun­nal­la on to­det­tu usei­ta ko­ro­nan tar­tun­ta­ket­ju­ja. Li­säk­si La­to­saa­res­sa oli ol­lut ko­ro­na­po­si­tii­vi­nen hen­ki­lö, ja po­ten­ti­aa­li­ses­ti muu­ta­ma sata ih­mis­tä oli al­tis­tu­nut tar­tun­nal­le.

Po­si­tii­vi­nen seu­raus täs­tä oli, et­tä lä­hes kaik­ki la­pu­a­lai­set noin sil­mää­mä­räi­ses­ti tar­kas­tel­tu­na ryh­tyi­vät vih­doin käyt­tä­mään mas­kia. Vii­kon­lo­pun kaup­pa­reis­sul­la eni­ten pit­kiä kat­sei­ta sai­vat ne, joil­la ei mas­kia ol­lut.

Ne­ga­tii­vi­nen seu­raus oli, et­tä ih­mi­set me­ni­vät pa­niik­kiin ja jäh­met­tyi­vät soh­val­le.

Leh­den pai­noon men­nes­sä ei kui­ten­kaan ol­lut tul­lut li­sä­tie­toa uu­sis­ta tar­tun­nois­ta La­pu­al­la, ei­kä meil­lä vie­lä­kään ole yli viit­tä tar­tun­taa.

Sai­raan­hoi­to­pii­ri ker­toi ei­len, et­tä tar­tun­ta­ket­jut ovat sam­mu­mas­sa. Tämä on puh­taas­ti ih­mis­ten jär­jen­käy­tön an­si­o­ta ai­na­kin La­pu­al­la: kä­si­hy­gie­nia toi­mii, mas­ke­ja käy­te­tään, tur­va­vä­leis­tä huo­leh­di­taan. Kun näi­tä hy­viä hy­gie­ni­a­käy­tän­tö­jä jat­ke­taan, niin tar­tun­nat voi­daan pi­tää­kin al­haal­la.

Tur­haa pa­niik­kia on tur­ha liet­soa. Kau­pois­sa us­kal­taa käy­dä, sa­moin kir­jas­tos­sa, ruo­ka­pai­kois­sa, ky­läl­lä – kun­han muis­taa mas­kin ja tar­kan hy­gie­ni­an. Ei se niin vai­ke­aa ole.

Vie­lä vink­ki: Osoit­tees­sa www.epi­de­mia.fi on help­po­ta­jui­nen kart­ta tar­tun­ta­ris­kis­tä kun­nit­tain, tar­tun­to­jen mää­ris­tä, ti­las­tot ja en­nus­te.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?