JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.12.2019 7.00

Jokainen työkokemus on hyödyllinen

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Val­ta­kun­nan­me­dia on ko­his­sut vii­kon en­sin pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin työ­ko­ke­muk­ses­ta ja sit­ten vel­jes­kan­san trump­pi­lai­sen si­sä­mi­nis­te­ri Mart Hel­men tö­ke­rös­tä töl­väi­sys­tä, kun tämä hauk­kui Ma­ri­nia ”myy­jä­ty­tök­si”. Vi­ron vi­ral­li­nen taho pa­hoit­te­li, to­sin suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta kyl­lä ta­ju­aa, et­tä mie­li­pi­de oli mie­hen oma ei­kä edus­ta Vi­ron kan­taa.

Eh­kä­pä ai­van hy­mis­te­le­mät­tä voi­si sa­noa, et­tä Suo­mes­sa joka iki­nen työ­ko­ke­mus on ar­vo­kas ja hyö­dyk­si kai­kis­sa tu­le­vis­sa töis­sä.

Kult­tuu­ria teh­taal­ta -pa­ki­nan kir­joit­ta­ja on tä­nään Rai­mo Lau­ri­la. Mie­hen työ­u­ra on ol­lut mie­len­kiin­toi­nen, ja lu­ke­kaa­pa, mi­ten mo­nen­lai­sia teh­tä­viä kult­tuu­ri­kes­kuk­sen vah­ti­mes­ta­rin päi­vään voi si­säl­tyä. Ja kuin­ka mon­ta eri­lais­ta työ­teh­tä­vää tar­vi­taan, et­tä me kult­tuu­ri­kes­kuk­sen käyt­tä­jät voim­me naut­tia su­ju­vis­ta pal­ve­luis­ta aa­mus­ta il­taa. Lau­ri­lan so­ti­las­po­lii­si­taus­tas­ta­kin lie­nee vah­ti­mes­ta­rin työs­sä hyö­tyä.

Tä­män kir­joit­ta­jan en­sim­mäi­nen ke­sä­työ­paik­ka oli Vir­ki­än mi­ni­golf-rata ke­säl­lä 1982. Tun­ti­palk­ka oli seit­se­män mark­kaa, ja töi­tä oli kuu­si tun­tia päi­väs­sä. Kah­den vii­kon ku­lut­tua tuli en­sim­mäi­nen palk­ka, 420 mark­kaa. Sil­lä sai Pruu­va­ris­ta yh­det Mic­Ma­cin puu­vil­la­hou­sut, Le­vik­sen t-pai­dan ja puu­ken­gät. (Ja vie­lä jäi hus­sat­ta­vak­si­kin.) Ja sii­tä­kin työ­ko­ke­muk­ses­ta on ol­lut hyö­tyä elä­män var­rel­la: opin tun­te­maan Vir­ki­än väen, osaan pus­sit­taa ir­to­kark­ke­ja, käyt­tää ää­nen­tois­to­lait­tei­ta ja van­ha­nai­kais­ta kas­sa­ko­net­ta.

Mu­ka­vaa vii­kon­lop­pua ja hy­vää kol­mat­ta ad­vent­tia!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?