JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.11.2020 6.00

Joulu on kalenterissa tänäkin vuonna

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ai­van koh­ta on jou­lu­kuu, ja ele­tään tä­män kum­mal­li­sen vuo­den vii­meis­tä kuu­kaut­ta. Ko­ro­na­ti­lan­ne tätä kir­joi­tet­ta­es­sa on La­pu­al­la ja maa­kun­nas­sa suh­teel­li­sen rau­hal­li­nen, toi­vo­taan, et­tä se py­syy sel­lai­se­na. Kai­kes­ta kum­mal­li­suu­des­ta huo­li­mat­ta jou­lu on ka­len­te­ris­sa tä­nä­kin vuon­na. Vii­kon pääs­tä sun­nun­tai­na al­ka­va ad­ven­tin ai­ka an­taa toi­voa va­los­ta.

La­pu­al­la käyn­nis­te­tään jou­lu­kau­si lau­an­tai­aa­mu­na kau­pun­gin, La­pu­an Yrit­tä­jien ja La­pu­an Sa­no­mien yh­tei­sel­lä ta­pah­tu­mal­la, jos­sa vie­rai­lee Jou­lu­puk­ki ja ja­e­taan hy­gie­ni­ses­ti puu­roa 150:lle en­sim­mäi­sel­le näl­käi­sel­le. Läh­te­kää ter­veh­ti­mään Jou­lu­puk­kia ja vi­rit­täy­ty­mään jou­lu­tun­nel­maan. Kau­pun­gin­joh­ta­ja lau­suu avaus­sa­nat kym­me­nel­tä. Toi­vot­ta­vas­ti näh­dään Py­hä­lah­de­nau­ki­ol­la! –Ja muis­tat­te­han mas­kit, tur­va­vä­lit ja kä­si­hy­gie­ni­an.

Vii­kon­lop­pu­na myös Kult­tuu­ri­kes­kus Van­ha Pauk­ku on eri­tyi­sen kau­nis: La­pu­an Tai­de­kou­lu täyt­tää 20 vuot­ta, ja juh­lan kun­ni­ak­si op­pi­laat ja yh­teis­työ­kump­pa­nit ovat va­lais­seet alu­een eri­lai­sil­la va­lo­tai­de­te­ok­sil­la.

Koko kau­pun­gin kau­nein jou­luik­ku­na -kisa on ke­rän­nyt va­jaa kol­me­kym­men­tä il­moit­tau­tu­mis­ta, mut­ta vie­lä mah­tuu mu­kaan. Il­moit­tau­tua saa 30.11. saak­ka, ik­ku­nan täy­tyy ol­la val­mis it­se­näi­syys­päi­vä­nä. Nyt on oi­va ti­lai­suus luo­da vils­ket­tä ka­tu­ku­vaan ja pan­na myös kau­pan ovi­pump­pu lau­la­maan. Ja per­heil­le ik­ku­nat ovat tosi kiva il­ta­lenk­ki­koh­de, ne ovat näyt­teil­lä ai­na uu­teen vuo­teen saak­ka. Muu­ten: Kau­ha­jär­vel­tä on jo kak­si ik­ku­nan so­mis­ta­jaa, kuin­kas muut ky­lät?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?