JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
10.10.2019 8.00

Jukelintähäre ja jokahittelle

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Al­ku­vii­kos­ta tuli leh­teen mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa pa­lau­tet­ta. Kii­tos kau­nis lä­het­tä­jil­le! (Jot­tei me­ni­si ke­huk­si, niin kyl­lä sitä lun­ta­kin tu­loo tu­pa­han ja pors­tu­aan ta­saa­ses­ti.)

Pa­laut­teis­sa ke­hut­tiin uu­tis­puol­ta ja sel­keyt­tä, mut­ta myös kie­li­a­sua. Lu­ki­ja to­te­si, et­tä on kiva lu­kea Lap­saa, kun sii­nä on yleis­kie­len li­säk­si myös ”omia sa­no­ja”. Näil­lä tar­koi­te­taan var­maan­kin sil­loin täl­löin höys­tee­nä ole­via mur­re­sa­no­ja.

Tämä on asia, jos­ta ai­ka mo­nel­la lu­ki­jal­la on (vah­va) mie­li­pi­de. Toi­set tyk­kää­vät, toi­set pa­hek­su­vat. Leh­ti­mie­het – siis leh­ti­hen­ki­löt – ja jour­na­lis­tien kou­lut­ta­jat­kin ovat täs­tä hiu­kan eri­mie­li­siä. Osa pa­hek­suu suun­nat­to­mas­ti, osa on sitä miel­tä, et­tä mur­tei­ta pi­tää edis­tää pai­kal­lis­me­di­ois­sa.

La­pu­an Sa­no­mien lin­ja on sel­ke­äs­ti se, et­tä leh­den ju­tut ovat muu­toin yleis­kiel­tä, mut­ta mie­li­pi­de­pals­toil­la ja pa­ki­nois­sa sekä ko­lum­neis­sa voi käyt­tää mur­re­sa­no­ja ja pu­he­kie­li­siä il­mai­su­ja. Myös uu­tis­jut­tui­hin ja re­por­taa­sei­hin pu­he­kie­li pas­saa ri­pauk­sin, kun­han jut­tu muu­ten on ym­mär­ret­tä­vä ja sel­keä.

Muu­ta­ma vuo­si ta­ka­pe­rin toi­mit­ta­jam­me Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu teki ju­tun en enää muis­ta mis­tä, ja kir­joit­ti sii­nä, et­tä haas­ta­tel­ta­va x teki asi­an y, ”ei­kä teh­nyt hei­ku­a­kaan”. Täs­tä tuli heti il­mes­ty­mis­päi­vän aa­mu­na pa­lau­te, et­tä oli­pa ki­vas­ti il­mais­tu, ai­van niin­kun oli­sin it­te sa­no­nu.

Sit­ten taas kun päi­vit­te­lin ker­ran it­se jos­sa­kin pää­kir­joi­tuk­ses­sa, et­tä voi ju­ke­lin­tä­hä­re, ja sa­mas­sa ju­tus­sa vie­lä toi­vo­tin hy­vää py­hää jo­ka­hit­tel­le, niin tuli oi­kein kir­peä kom­ment­ti, et­tä ei­kö pää­toi­mit­ta­ja osaa suo­men kiel­tä. No osaa, osaa, on oi­kein sii­hen kou­lu­tet­tu. Mut­ta var­sin­kin pää­kir­joi­tuk­ses­sa ol­laan toi­vot­ta­vas­ti hy­vin lä­hel­lä lu­ki­jaa, jo­ten il­mai­sut­kin voi­vat ol­la lä­hei­siä.

Leh­ti pu­huu sitä kiel­tä, jota la­pu­a­lai­set pu­hu­vat. Sik­si pu­he­kie­li­siä il­mai­su­ja nä­kyy meil­lä jat­kos­sa­kin.

Jot­ta hy­vää py­hää nyt taas, jo­ka­hit­tel­le.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?