JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
17.4.2018 8.00

Kasvua ja luottamusta talouteen

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ti­las­to­kes­kuk­sen tuo­reim­man ti­las­ton mu­kaan kau­pan alal­la on ko­et­tu muu­ta­man pro­sen­tin kas­vu vuo­den­ta­kai­seen. Koko kau­pan ti­las­toi­tu kas­vu on 3,5 pro­sent­tia, sii­tä vä­hit­täis­kau­pan myyn­ti on kas­va­nut 3,3 pro­sent­tia ja tuk­ku­kaup­pa 4,3 pro­sent­tia.

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­paa teh­tiin 2,2 pro­sent­tia enem­män kuin mit­taus­jak­sol­la hel­mi­kuus­sa vuo­si sit­ten. Ta­va­ra­ta­lo­kaup­pa on ne­ton­nut 3,6 pro­sent­tia enem­män. Au­to­myy­jien kas­saan ki­li­si ra­haa tä­män vuo­den hel­mi­kuus­sa 1,8 pro­sent­tia enem­män kuin sa­maan ai­kaan vii­me vuon­na.

Myös te­ol­li­suu­des­sa on mi­tat­tu kas­vua. Te­ol­li­suu­den lii­ke­vaih­don tuo­rein ti­las­to on mar­ras-tam­mi­kuul­ta. Ti­las­to­kes­kus ker­too, et­tä se on 6,5 pro­sent­tia suu­rem­pi kuin vas­taa­val­la ajan­jak­sol­la vuo­si sit­ten. Te­ol­li­suu­den ko­ti­maan myyn­ti on kas­va­nut 4,3 pro­sent­tia ja vien­ti­lii­ke­vaih­to 8,1 pro­sent­tia vuo­den­ta­kai­seen lu­ke­maan ver­rat­tu­na.

Lii­ke­vaih­to on si­tä­pait­si kas­va­nut kai­kil­la te­ol­li­suu­den toi­mi­a­loil­la vuo­den jak­sol­la. Eni­ten on kas­va­nut ke­mi­an­te­ol­li­suus (12,6 pro­sent­tia), met­sä­te­ol­li­suus (6,5 pro­sent­tia) ja me­tal­li (5 pro­sent­tia). Kaik­kein hi­taim­min kas­vaa teks­tii­li-, vaa­te­tus- ja nah­ka­te­ol­li­suus – mut­ta kas­vua sil­lä­kin 2,9 pro­sent­tia.

Kun vie­lä taan­noin kär­vis­tel­tiin ”ne­ga­tii­vi­sen kas­vun” kans­sa, ovat nämä lu­ke­mat hy­vin po­si­tii­vi­sia. Ko­ti­mai­sen ta­lou­den ku­vaa­jan Fin­di­kaat­to­rin myös ta­val­lis­ten suo­ma­lais­ten luot­ta­mus sekä omaan­sa et­tä Suo­men ta­lou­teen on ai­van hui­pus­saan. Ku­lut­ta­jien luot­ta­mu­sin­di­kaat­to­ri oli maa­lis­kuus­sa 24,7, kun se hel­mi­kuus­sa oli 25,8. Lu­ke­mat ovat 30-vuo­ti­sen mit­taus­his­to­ri­an kor­keim­mat – tä­män mit­ta­rin pit­kän ajan kes­ki­ar­vo on ni­mit­täin vain 12,4.

Näil­lä po­si­tii­vi­sil­la lu­ke­mil­la tä­hän viik­koon. Pi­tä­kää ja­lat kui­vi­na, tul­va­huip­pua odo­tel­laan vii­meis­tään vii­kon­vaih­tee­seen tai heti sen jäl­keen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?