JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
27.9.2018 8.00

Kauppa kasvaa, ruoka kallistuu

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ti­las­to­kes­kuk­sen tuo­re jul­kai­su ker­too, et­tä vä­hit­täis­kau­pan myyn­ti kas­voi elo­kuus­sa 2,6 pro­sent­tia vuo­den­ta­kai­ses­ta. Vä­hit­täis­kau­pal­la tar­koi­te­taan ihan mei­dän ta­vis­ten kau­pas­sa­käyn­tiä. Mai­toa, lei­pää, vaks­tuu­kia ja han­tuu­kia, ui­ma­hou­su­ja, pol­ku­pyö­riä, kuk­ka­si­pu­lei­ta, moot­to­ri­sa­ho­ja, soh­va­ka­lus­to­ja ja muu­ta tar­peel­lis­ta os­tet­tiin siis 2,6 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuon­na sa­maan ai­kaan.

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan myyn­ti kas­voi elo­kuus­sa pe­rä­ti 3,5 pro­sent­tia. Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa on vä­hit­täis­kau­pan se osa, jota teh­dään vii­kot­tain. Mai­toa, lei­pää, broi­le­rin­sui­ka­lei­ta, ves­sa­pa­pe­ria, saip­pu­aa ja pa­kas­te­pus­se­ja. Nii­tä olem­me ku­lut­ta­neet 3,5 pro­sent­tia vii­me­vuo­tis­ta enem­män.

Kai­kes­ta vä­hit­täis­kau­pas­ta mai­to­lei­pä-ves­sa­pa­pe­ri­myyn­nin eli päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan osuus on lä­hes puo­let eli 49,8 pro­sent­tia.

Sa­mas­sa tah­dis­sa nou­see ruo­an hin­ta, mitä päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan kas­vu­lu­vut pei­laa­vat. Pel­ler­von ta­lou­del­li­nen tut­ki­mus­lai­tos en­nus­taa, et­tä tänä vuon­na ruo­an hin­nan nou­su tu­lee ole­maan 1,9 pro­sent­tia ja en­si vuon­na 2,2 pro­sent­tia.

Tämä joh­tuu muun mu­as­sa kui­vas­ta ke­säs­tä, joka ku­tis­ti sa­don. Kas­vik­set kal­lis­tui­vat ke­säl­lä kui­vuu­den ta­kia, al­ku­vuon­na kal­lis­tui mai­to. Li­han ku­lut­ta­ja­hin­ta on ol­lut pit­kään las­kus­sa, mut­ta nyt se­kin on kään­ty­nyt nou­suun. Kun ku­lut­ta­jil­la on va­raa os­taa li­haa, se on yleen­sä sen merk­ki, et­tä on kuk­ka­ro kun­nos­sa.

Ta­lous­kas­vu nä­kyy vä­hit­täis­kau­pas­sa. Kun vaan py­syi­si­vät ta­sa­tah­dis­sa nou­sun suh­teen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?