JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
6.3.2018 8.00

Kaupungin sisään-heittäjä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tätä lu­et­ta­es­sa moni lie­nee jo tar­kis­ta­nut joko La­pu­an Sa­no­mien ver­kos­ta tai so­mes­ta, ket­kä ovat Kaup­pa­kes­kus Ruu­din uu­det vuok­ra­lai­set. Kaup­pa­kes­kuk­sen ra­ken­nut­ta­ja Wasa Group on lu­pail­lut tie­toa pit­kin vuo­den­vaih­det­ta, mut­ta neu­vot­te­lut ovat ve­ny­neet. Kun se pit­kis­tyy, niin se mut­kis­tuu... Nyt on kui­ten­kin kak­si ni­meä pa­pe­ris­sa, ja tiis­tai­na aa­mus­ta sel­vil­lä se­kin, ke­nen ni­met.

Wasa Grou­pin myyn­ti­joh­ta­ja Pet­te­ri Saa­ri­nen kom­men­toi vii­me vii­kol­la, et­tä nyt on läh­det­tä­vä ra­ken­ta­maan, ei voi­da enää odo­tel­la lii­an kau­an har­kit­se­via vuok­ra­lai­sia. Vaik­ka kak­kos­vai­heen hal­lin ne­li­ö­mää­rä pie­ne­ni 2 500:stä al­ta kah­teen­tu­han­teen, niin tila se on se­kin. Toi­vo­taan la­pu­a­lai­sit­tain uu­sia yrit­tä­jiä.

Kun kaup­pa­liik­keet li­sään­ty­vät, li­sään­tyy toi­vot­ta­vas­ti koko kau­pun­gin ve­to­voi­ma ja sitä mu­kaa myös mui­den kuin vain Ruu­dis­sa si­jait­se­vien kaup­po­jen myyn­ti. Täs­sä koh­das­sa tar­vit­tai­siin­kin kaik­kien vä­hit­täis­kau­pan yrit­tä­jien ja pal­ve­lu­y­rit­tä­jien yh­teis­työ­tä, jot­ta saa­tai­siin esi­mer­kik­si Jär­vi­seu­dun väki py­säy­tet­tyä La­pu­al­le os­tos­reis­sul­laan.

Täl­lä sa­mal­la si­vul­la on lu­ki­jan­teks­ti, jos­sa toi­vo­taan tie­tyn­lai­sia toi­mi­joi­ta Ruu­tiin. Näi­tä kaik­kia, pait­si Ma­ri­mek­koa ja var­si­nais­ta ken­kä­kaup­paa, meil­lä jo on­kin, vaik­kei tie­tys­ti lisä pa­haa tee. Kaup­pa­kes­kus on kova sana, mut­ta oi­kein hard­co­re-shop­paa­jat kyl­lä kier­tä­vät mie­lel­lään koko ky­län, kun shop­pai­le­maan läh­te­vät. Si­kä­li­kin oli­si tar­vet­ta koko ky­län kat­ta­val­le kaup­pa­liik­kei­den yh­teis­työl­le. Hou­ku­tel­laan väki La­pu­al­le, ei vain Ruu­tiin. Se toi­mii hy­vä­nä kär­ke­nä ja kau­pun­gin si­sään­heit­tä­jä­nä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?