JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
11.6.2020 7.00

Kesä kuitenkin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kun tätä Pa­ras kesä La­pu­al­la -leh­teä suun­ni­tel­tiin ke­vääl­lä, niin tun­nel­mat oli­vat en­nen­ko­ke­mat­to­mat. Ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia ke­sä­ta­pah­tu­mat oli pe­rut­tu, ko­koon­tu­mi­set kiel­let­ty ja ur­hei­lu­sar­jo­jen al­ka­mi­nen vaa­ka­lau­dal­la. Ko­vas­ti poh­dit­tiin, mil­lai­nen suvi tu­lee.

No, ei­pä hä­tää. Hel­let­tä lu­va­taan ja La­pu­an kesä näyt­tää ai­van mah­ta­val­ta. Näil­lä si­vuil­la on run­saas­ti ke­sä­e­lä­mää: ky­liä, yrit­tä­jiä, ih­mi­siä, ur­hei­lua, kult­tuu­ria, ke­sä­a­suk­kai­ta. Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia höl­len­net­tiin, jo­ten pääs­tään taas niin kir­kon­penk­kiin kuin ke­sä­te­ras­sil­le ka­ra­o­keen. Tuo­mi­o­kir­kos­sa ovat op­paat pai­kal­la, käy­kää­pä kuun­te­le­mas­sa kiin­nos­ta­via ta­ri­noi­ta.

Leh­teen on koot­tu his­to­ri­aa muun mu­as­sa Simp­si­ön mes­taus­pai­kas­ta. Lu­ke­kaa ja ih­me­tel­kää mui­nais­ta lain­käyt­töä si­vuil­la 24-25. Jos teil­lä on asi­as­ta li­sä­tie­toa, ker­to­kaa meil­le.

Etu­si­vun ku­vas­sa maas­to­pyö­räi­lee Kim­mo Tuu­na­nen, joka on ol­lut pe­rus­ta­mas­sa Vir­ki­än uut­ta pyö­räi­ly­ja­os­toa. Sii­tä­kin li­sää si­sä­si­vuil­la. Ja­os­ton en­sim­mäi­nen yh­teis­lenk­ki käyn­nis­tyy py­hä­aa­mu­na yh­dek­säl­tä Ala­nur­mon kou­lul­ta, ja mu­kaan us­kal­taa läh­teä ihan ta­vis­va­rus­teis­sa.

Tämä leh­ti on ja­os­sa koko ke­sän ym­pä­ri La­pu­aa kau­pois­sa ja käyn­ti­koh­teis­sa, li­säk­si sen voi lu­kea ko­ti­si­vu­jem­me lin­kis­tä ai­na hei­nä­kuun lop­puun as­ti.

Au­rin­kois­ta ja iha­naa ke­sää!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?