JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
9.7.2019 8.00

Kesäpassi aktivoi perheitä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tänä il­ta­na kan­nat­taa läh­teä Py­hä­lah­de­nau­ki­ol­le. La­pu­an kau­pun­ki ja La­pu­an Sa­no­mat isän­nöi­vät – tai täs­sä ta­pauk­ses­sa on kai­ke­ti syy­tä sa­noa, et­tä emän­nöi­vät – kol­mat­ta Ke­sää Kaup­pa­ka­dul­la -il­taa. Oh­jel­mas­sa on vaik­ka mitä mu­ka­vaa:

Il­lan mu­sii­kis­ta vas­taa­vat Hei­di Ul­vi­la Yön mat­kus­ta­jat -yh­ty­een­sä kans­sa, Nap­pi Ta­ka­luo­ma sekä duo Eve ja Alek­si. Puo­len tun­nin vä­lein on ar­von­taa, li­säk­si au­ki­ol­la on On­nen­pyö­rä jos­sa on hy­viä pal­kin­to­ja. Il­lan päät­teek­si ar­vo­taan vie­lä lip­pu­ja Van­han Pau­kun Fes­ti­vaa­leil­le. Te­na­vil­le on pomp­pu­lin­na, ka­tu­lii­tu­ja joil­la voi piir­rel­lä laat­toi­hin, mölk­ky-pe­liä saa pe­la­ta nur­mi­a­lu­eel­la. Kaik­ki kä­vi­jät voi­vat myös osal­lis­tua kult­tuu­ri­toi­men tai­de­te­ok­sen te­ke­mi­seen.

Ta­pah­tu­mas­sa jul­kis­te­taan en­sim­mäi­sen ker­ran kau­pun­gin lap­si­per­heil­le tar­koi­tet­tu Ke­sä­pas­si, jo­hon ke­rä­tään tar­ro­ja. Sel­lai­sen voi jo­kai­nen lap­si käy­dä ha­ke­mas­sa La­pu­an Sa­no­mien tel­tal­ta tiis­tai-il­ta­na, ja kes­ki­vii­kos­ta läh­tien pas­se­ja on ja­os­sa Van­han Pau­kun in­fo­pis­teel­lä.

Ke­sä­pas­sin tar­koi­tus on ak­ti­voi­da la­pu­a­lai­sia lap­si­per­hei­tä tu­tus­tu­maan la­pu­a­lai­siin käyn­ti­koh­tei­siin ja ta­pah­tu­miin. Jos ke­sä­lo­mal­la tah­too per­hees­sä te­ke­mi­nen lop­pua, niin pas­sis­ta on var­mas­ti hyvä apu. On lii­ken­ne­puis­toa, kä­ve­ly­kier­ros­ta, puu­tar­haa, il­ta­ras­te­ja... Jo­kai­ses­ta pas­sin koh­tees­ta saa tar­ran, ja jo kuu­del­la tar­ral­la saa ihan il­mai­sen jää­te­lö­an­nok­sen Vir­ki­än jää­te­lö­ki­os­kil­ta. Yk­si pas­sin koh­teis­ta on muu­ten La­pu­an Sa­no­mien toi­mi­tus – tul­kaa­pa käy­mään ja tu­tus­tu­maan leh­den vä­keen ja ar­keen.

Kaik­ki Ke­sä­pas­sin pa­laut­ta­neet osal­lis­tu­vat ar­von­taan, jos­sa on pää­pal­kin­to­na sup-lau­ta. Läh­te­kää il­lal­la koko per­heen voi­min Py­hä­lah­de­nau­ki­ol­le ja na­pat­kaa pas­si mu­kaan. Ta­pah­tu­ma al­kaa kel­lo 18, il­lan emän­nät ovat pai­kal­la, kau­pun­gin­joh­ta­jan kans­sa pää­see ru­pat­te­le­maan ja meil­le leh­den vä­el­le voi an­taa kai­ken­lais­ta pa­lau­tet­ta, jut­tu­vink­ke­jä, ri­su­ja ja ruu­su­ja. Näh­dään!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?