JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
13.2.2020 8.10

Kobrille kuudes kenttäpelaaja

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­a­lai­sel­la ko­ris­lii­ga­jouk­kue Kob­ril­la on ol­lut vas­tuk­sien kau­si. Jopa vii­si mies­tä on ol­lut yh­tä­ai­kaa sai­ras­tu­val­la ja si­vus­sa pe­leis­tä. Louk­kaan­tu­mi­set ovat se­koit­ta­neet pak­kaa ja jouk­ku­een dy­na­miik­kaa tal­ven mit­taan, vaik­ka kau­si al­koi ko­me­as­ti kah­del­la voi­tol­la.

Hie­no­ja pe­le­jä on sil­ti pe­lat­tu. Syk­syl­lä Kob­ra-rin­kiin saa­tiin ko­via uu­sia ni­miä, nä­ky­vim­pä­nä Ant­to Nik­ka­ri­nen, jon­ka us­ko­ma­ton vik­ke­lyys ja mah­ta­va pe­lin ja muun jouk­ku­een hal­lin­ta ovat teh­neet vai­ku­tuk­sen Kob­ra-aree­nan ylei­söön ker­ta toi­sen­sa jäl­keen. Koko Ko­ris­lii­gan ko­vin pis­te­mies on edel­leen Kob­rien Jor­dan Cap­ps. Cap­ps on 27:ssä ot­te­lus­sa teh­nyt yh­teen­sä 576 pis­tet­tä. Kes­ki­mää­rin per ot­te­lu Cap­ps on heit­tä­nyt 21,33 pis­tet­tä.

Lii­gas­sa on lop­pu­kuus­ta käyn­nis­ty­mäs­sä kau­den vii­mei­nen nel­jän­nes. Nyt on juu­ri oi­kea ai­ka he­rä­tel­lä ylei­söä mu­kaan oi­kein kun­non fa­ni­toi­min­taan. Kun ra­kas vi­hol­li­nen Kar­hu-Bas­ket Kau­ha­jo­el­ta käy La­pu­al­la, on heil­lä mu­ka­naan ko­ko­nai­sen pää­ty­kat­so­mon ko­koi­nen po­ruk­ka kan­nat­ta­jia. Kau­ha­jo­ki­sil­la on jopa par­rat vär­jät­ty jouk­ku­een vä­rei­hin, ja ai­kui­sis­ta koos­tu­va lyö­mä­soi­tin­ryh­mä on ri­vin mit­tai­nen.

Saa­tai­siin­ko La­pu­al­la ai­kaan täl­lai­nen po­ruk­ka?

Ai­hees­ta li­sää si­vul­la 13, fa­ni­toi­min­taa on jo ryh­dyt­ty el­vyt­te­le­mään. Tä­män kir­joit­ta­ja on var­mas­ti mu­ka­na, ja uu­ti­soim­me asi­as­ta vie­lä ke­vään ai­ka­na. Nyt jo­kai­nen la­pu­a­lai­nen, jota vä­hän­kään ko­ri­pal­lo kiin­nos­taa, miet­ti­mään eri­lai­sia ta­po­ja kan­nus­taa omaa lii­ga­jouk­ku­et­ta. Jos ei muu­ta, niin jouk­ku­een vä­rit nä­ky­viin. Us­kon va­kaas­ti, et­tä saam­me ai­kaan ko­van huu­to­sa­kin en­si kaut­ta var­ten.

Kob­rien seu­raa­va ko­ti­mat­si on vas­ta maa­lis­kuun alus­sa, ja siel­lä­hän voi jo näyt­tää vä­riä. Vink­ke­jä fa­ni­toi­min­taan voi an­taa Mer­ja Vir­ran­kos­kel­le, ja käy­kää­pä liit­ty­mäs­sä Kob­rien fa­nik­lu­biin Fa­ce­boo­kis­sa. Jär­kä­tään se kuu­des kent­tä­pe­laa­ja vii­meis­tään en­si syk­syk­si.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?