JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
6.7.2017 8.20

Kuka korjaa jälkesi?

Minna Vainionpää

Minna Vainionpää

Nuo­ret ovat huo­lis­saan ym­pä­ris­tös­tä ja ros­kaa­mi­ses­ta. Sen an­si­os­ta mm. ase­man seu­dul­le han­kit­tiin kak­si kä­te­vää ros­ka-as­ti­aa, jo­hon on help­po heit­tää ros­kat vaik­ka­pa mo­po­au­to­jen ik­ku­nois­ta. Nuo­ret myös maa­la­si­vat ne nä­köi­sik­seen. Muu­ta­ma het­ki, ja toi­nen ros­ka­ko­reis­ta oli ir­ro­tet­tu pul­teis­taan ja va­ras­tet­tu.

Nyt Simp­si­ön yk­si laa­vuis­ta on pol­tet­tu maan ta­sal­le. Mei­dän kaik­kien yh­teis­tä omai­suut­ta sot­ke­taan, tu­ho­taan ja ri­ko­taan su­rut­ta. Eten­kin ke­sä­vii­kon­lop­pu­jen jäl­keen on mo­nia paik­ko­ja, jois­sa näky on sur­kea. Ros­kik­sia on pot­kit­tu rik­ki, lamp­pu­ja ki­vi­tet­ty alas, sei­niä piir­rel­ty, pul­lo­ja ja tölk­ke­jä hei­tel­ty sin­ne tän­ne.

Toi­sen omai­suut­ta ei ar­vos­te­ta, ei­kä kun­ni­oi­te­ta. Mik­sei? Mi­hin on ka­don­nut op­pi siis­tey­des­tä? Sot­ki­joil­la ei lie­ne aa­vis­tus­ta­kaan, mi­hin kaik­ki kä­des­tä pu­to­a­va ka­to­aa. Vaik­ka äi­ti ei ole­kaan mu­ka­na, joka sii­vo­aa nuo jäl­jet. Joku ne ai­na jou­tuu kor­jaa­maan pois. Las­ku koi­tuu mei­dän kaik­kien mak­set­ta­vak­si, vaik­ka se mo­nen mie­les­tä tun­tuu eh­kä kau­kaa ha­e­tul­ta.

Lie­kö ta­pa­kas­va­tus ai­heel­lis­ta lap­sil­le, nuo­ril­le vai van­hem­mil­le. Yh­tä­lail­la ai­kui­set kip­paa­vat ko­ti­ta­lous­jät­tei­tä met­sä­tei­den var­sil­le. Joku on pys­ty­nyt su­rut­ta kär­rää­mään met­sään jopa rik­ki men­neen pe­su­ko­neen­sa ja puh­ki ruos­tu­neen kiu­kaan, au­ton­ro­muis­ta ja soh­vis­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Esi­merk­ki on pa­ras tapa vai­kut­taa. Siis­ti ym­pä­ris­tö myös osal­taan eh­käi­see ros­kaa­mis­ta. Mut­ta pi­täi­si­kö nii­tä ros­ka­ko­re­ja ol­la vie­lä enem­män ylei­sil­lä pai­koil­la. Jos ne ros­kat sit­ten pa­rem­min osui­si­vat sin­ne.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?