JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
10.12.2019 8.00

Kuusisataa kiitosta
vapaasta isänmaasta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­al­la it­se­näi­syys­päi­vä­nä en­sim­mäi­sen ker­ran jär­jes­tet­ty kynt­ti­lä­kul­kue kii­tok­sek­si heil­le, jot­ka Suo­men it­se­näi­syy­den eteen ja sen puo­les­ta ovat tais­tel­leet, on­nis­tui yli jär­jes­tä­jien odo­tus­ten. Us­kal­lan sa­noa näin, kos­ka kun mie­tim­me jär­jes­tä­jien kans­sa tääl­lä toi­mi­tuk­ses­sa tois­sa vii­kol­la, et­tä mon­ta­ko­han kynt­ti­lää pi­täi­si os­taa, niin ar­ve­lim­me, et­tä sata riit­tää var­maan seu­raa­val­le­kin vuo­del­le... Tai eh­kä­pä sa­ta­vii­si­kym­men­tä.

Toi­sin kävi: kynt­ti­löi­tä oli va­rat­tu lop­pu­jen lo­puk­si vii­si­sa­taa. Niis­tä jäi en­si vuo­del­le muu­ta­ma, ja mo­nel­la osal­lis­tu­jal­la oli oma kynt­ti­lä mu­ka­naan. Moni tuli suo­raan kirk­ko­pi­haan seu­raa­maan kynt­ti­löi­den las­kua.

Vii­kon­lo­pun ai­ka­na yn­näil­tiin vä­ki­mää­rää. Va­ro­vais­ten­kin ar­vi­oi­den mu­kaan ih­mi­siä osal­lis­tui ta­val­la tai toi­sel­la kuu­si­sa­taa.

Kuu­si­sa­taa kii­tos­ta it­se­näi­ses­tä isän­maas­ta. Kuu­si­sa­taa kun­ni­oi­tuk­sen osoi­tus­ta san­ka­ri­vai­na­jil­le, so­ta­ve­te­raa­neil­le, lo­til­le, kai­kil­le heil­le men­neil­le su­ku­pol­vien edus­ta­jil­le, jot­ka ovat ol­leet meil­le ra­ken­ta­mas­sa va­paa­ta Suo­mea.

Kuin­ka upe­aa oli se­kin, et­tä mu­ka­na oli pal­jon lap­si­per­hei­tä, nuo­ria äi­te­jä ja isiä. Toi­mit­ta­ja Ou­ti Ran­ta­la, joka ta­pah­tu­mas­ta ra­por­toi pai­kan pääl­lä, ker­toi, et­tä mo­nel­la nuo­rel­la per­heel­lä ei ole lä­hei­siä san­ka­ri­vai­na­jia su­vus­sa tai so­ta­ve­te­raa­ni-iso­van­hem­pia – mut­ta he ha­lu­si­vat sil­ti läh­teä mu­kaan osoit­ta­maan kii­tol­li­suut­taan kau­niil­la ta­val­la.

Ai­hees­ta li­sää kes­ki­au­ke­a­mal­la sekä vi­de­oi­na leh­den ver­kos­sa ja so­mes­sa.

Kii­tos teil­le kul­ku­ee­seen osal­lis­tu­neet, voit­te ol­la yl­pei­tä it­ses­tän­ne. En­si vuon­na kul­kue to­teu­tuu uu­del­leen, ja toi­vot­ta­vas­ti joka vuo­si sen jäl­keen.

Nyt on tur­ha pu­hua, et­tei nuo­ri pol­vi ym­mär­rä men­nei­den pol­vien uh­raus­ta. Kyl­lä ym­mär­tää, ja ha­lu­aa sen osoit­taa, ai­na­kin La­pu­al­la.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?