JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
20.6.2017 7.30

Lajin parhaista parhaat kentällä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kaut­ta ai­ko­jen kol­mas­tois­ta nais­ten su­per­pe­sik­sen Liit­to-Leh­dis­tö-ot­te­lu pe­la­taan tänä il­ta­na Luk­ka­ri­las­sa. Vas­tak­kain ovat la­ji­lii­ton ja ur­hei­lu­toi­mit­ta­jien va­lit­se­mat jouk­ku­eet, ja kaik­ki pe­laa­jat ovat Suo­men eh­do­ton­ta kär­keä. Kaik­kein ko­vim­pia te­ki­jöi­tä, par­haim­mis­ton par­hai­ta.

Ko­van luo­kan mat­si on osa Vir­ki­än sa­ta­kymp­pi­juh­lia.

Vir­ki­än su­per­pe­sis­nai­sia näh­dään ken­täl­lä nel­jä: Sai­ja-Ma­ria Saa­ri ja Ja­net­te Le­pis­tö pe­laa­vat Lii­ton jouk­ku­ees­sa, Pau­la Sa­lo­ran­ta ja Em­mi Vii­ta­la Leh­dis­tön sa­kis­sa. Li­säk­si Lii­ton pe­lin­joh­ta­ji­na ovat Vir­ki­än mie­het Juk­ka Lii­ka­la ja Tero Vii­na­mä­ki.

Lu­vas­sa on jää­tä­vän tiuk­ka mat­si. Pe­lin­joh­ta­ja Tero Vii­na­mä­ki veik­kai­li ju­tus­sam­me vii­me vii­kol­la, et­tä ot­te­lu rat­ke­aa vas­ta ko­tiu­tus­lyön­ti­ki­saan.

Kat­so­mos­sa viih­dy­tään siis var­mas­ti vii­me mi­nuu­teil­le saak­ka. Ja nyt kun ei tar­vit­se jän­nit­tää Vir­ki­än puo­les­ta, voi naut­tia pe­lis­tä il­man ko­vin ras­kas­ta ve­ren­pai­neen nou­sua.

Uu­sit­tuun kat­so­moon odo­te­taan vä­keä run­saas­ti. Il­lan ai­ka­na on lu­vas­sa myös vir­ki­ä­läis­tä his­to­ri­aa ja hy­viä muis­to­ja; ot­te­luun on kut­sut­tu kun­ni­a­vie­raik­si kaik­ki Vir­ki­äs­sä pe­sä­pal­lon SM-kul­taa ot­ta­neet nai­set ja hei­tä on lu­vat­tu ju­tut­taa tau­on ai­ka­na.

Kai­ken kaik­ki­aan siis hie­no il­ta lu­vas­sa. Pan­kaa ne vä­li­hou­sut ja läh­te­kää Luk­ka­ri­laan naut­ti­maan hy­väs­tä ur­hei­lu­viih­tees­tä!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?