JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
30.5.2017 7.50

Lämmintä päälle ja Lukkarilaan

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vir­ki­än Su­per­pe­sis­nais­ten kau­si on al­ka­nut eri­no­mai­ses­ti voi­toil­la. En­sin voi­tet­tiin vie­rais­sa rak­kaat vi­hol­li­set Jy­väs­ky­lä ja Kem­pe­le, sit­ten ko­to­na Po­rin Pe­sä­kar­hut. Jy­väs­ky­lä-mat­si oli suh­teel­li­sen sel­ke­ä­nu­me­roi­nen, mut­ta Kem­pe­let­tä ja Po­ria vas­taan jou­dut­tiin vä­hän tais­te­le­maan. Kem­pe­lees­sä pää­dyt­tiin su­per­vuo­roon as­ti, ja Po­ris­ta voit­to otet­tiin raa­kan nou­sun jäl­keen, kun toi­sel­la jak­sol­la vie­ras joh­ti jo vii­del­lä juok­sul­la.

Jän­nit­tä­viä mat­se­ja, mut­ta tois­tai­sek­si La­pu­an eduk­si.

Esit­te­lim­me en­nen kaut­ta Su­per­pe­sis­rin­kiin kuu­lu­vat pe­laa­jat ”Ys­tä­vä­kir­jan” si­vuil­la leh­des­säm­me, ja pals­tas­ta tuli hy­vää pa­lau­tet­ta. Me kat­so­jat tun­nem­me pe­sis­hui­put vain ken­täl­tä ky­pä­rä pääs­sä, jo­ten on kiva pääs­tä kur­kis­ta­maan pe­laa­jien elä­mään lä­hem­min.

Si­vul­la 11 on li­sää pe­si­sa­si­aa. Huo­men­na Luk­ka­ri­las­sa on vas­tas­sa Ou­lun Li­pot­ta­ret. Jor­ma Tai­ni kir­joit­taa, et­tä Li­pot­ta­ret on sar­jan nuo­rin jouk­kue, ja sitä myö­tä var­maan­kin myös uu­den­kar­he­an näl­käi­nen. Uhoa ja hin­kua pii­saa taa­tus­ti.

Luk­ka­ri­lan kat­so­moa on uu­dis­tet­tu lii­ton vaa­ti­mus­ten mu­kai­sek­si täl­le ke­sää. Nyt ei siis ai­na­kaan olo­suh­tei­den ta­kia jää penk­kiur­hei­lu vä­liin. Läh­te­kää huo­men­na kat­so­maan, mi­ten Ou­lu pan­naan pol­vil­leen. Va­ruuk­si kum­min­kin vä­li­hou­sut jal­kaan!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?