JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
17.8.2017 8.25

Lapua esittäytyy Lakia-messuilla

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jär­jes­tyk­ses­sään toi­set La­kia-mes­sut val­taa­vat Pat­ruu­na-Aree­nan vii­kon­lop­pu­na.

Run­sas sata näyt­teil­le­a­set­ta­jaa ja mo­nen­lai­sia toi­mi­joi­ta on pai­kal­la lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na. Te­na­vil­le löy­tyy peu­hu­paik­ka ja las­ten­vah­dit, jot­ta ai­kui­set voi­vat rau­has­sa tu­tus­tua mes­suo­sas­toi­hin ja teh­dä os­tok­sia tai ti­lauk­sia. On tai­ku­ria ja elin­kei­no­e­lä­män vai­kut­ta­jia. Juon­ta­ja­na toi­mii Te­at­te­ri­La­pu­an he­mai­se­va ja sa­na­val­mis kau­no­tar Mira Ci­bul­ka. Mes­suis­ta li­sää si­sä­si­vuil­la.

La­kia-mes­sut jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran vii­me vuon­na, ja pa­lau­te oli to­del­la po­si­tii­vis­ta niin kä­vi­jöil­tä kuin näyt­teil­le­a­set­ta­jil­ta. La­pu­an Yrit­tä­jien tuol­loi­nen pu­heen­joh­ta­ja Mart­ti Kau­nis­mä­ki to­te­si, et­tä mes­su­ta­pah­tu­ma jopa ylit­ti kaik­ki odo­tuk­set. En­nen vii­me vuo­den mes­su­ja ni­mit­täin osa la­pu­a­lai­sis­ta epäi­li, et­tä mes­suil­le ei tule ke­tään. Mut­ta kap­pas, kä­vi­kin niin, et­tä mes­su­a­lu­eel­la pyö­ri kah­den päi­vän ai­ka­na yli 4000 ih­mis­tä. Se on ihan mah­ta­va luku.

Pat­ruu­na-Aree­na toi­mi mes­su­paik­ka­na eri­no­mai­ses­ti. Täl­le vuot­ta jär­jes­te­ly­jä on hiu­kan muu­tet­tu, si­sään­käyn­ti ja ulos­käyn­ti ovat eri pai­kois­sa, mut­ta muu­toin men­nään van­hoil­la ku­vi­oil­la.

Mes­suil­la voi myös mur­ki­noi­da, tänä vuon­na muo­nit­ta­mi­ses­ta huo­leh­tii la­pu­a­lai­nen Hy­väs­kä.

Mes­su­lau­an­tain il­lak­si La­pu­an Yrit­tä­jät on vie­lä jär­jes­tä­nyt mu­ka­vaa viih­det­tä. La­ki­a­Fest on kai­kel­le kan­sal­le avoin il­ta­ta­pah­tu­ma Van­has­sa Pau­kus­sa, sin­ne voi tul­la, vaik­kei mes­suil­le eh­ti­si­kään. La­ki­a­Fes­tis­sä juh­li­taan Ok­to­ber­fes­tin hen­ges­sä vauh­dik­kaan mu­sii­kin sä­es­tyk­sel­lä. Ja ai­na­kin yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat uhan­neet pu­keu­tua Ok­to­ber­fest-hen­keen. Nah­ka­hou­sua ja pol­vi­suk­kaa siis lu­vas­sa...

Myös La­pu­an Sa­no­mat on mu­ka­na La­kia-mes­suil­la. Otam­me mu­kaan van­ho­ja leh­den vuo­si­kir­jo­ja, nii­tä ty­kät­tiin se­la­ta vii­me vuo­den mes­suil­la. Jo­tain pien­tä ma­ke­aa­kin on tar­jol­la, ja tie­tys­ti ar­von­taa myös.

Mes­suil­la näh­dään!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?