JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
9.11.2017 8.00

Lapualaista uutiskauraa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Suo­ma­lai­set ti­lat­ta­vat pai­kal­lis­leh­det te­ke­vät mo­nen­lais­ta yh­teis­työ­tä kes­ke­nään. Täs­sä leh­des­sä on mu­ka­na yk­si yh­teis­työn tu­los: Omas­ta maas­ta -tee­ma­lii­te, joka to­teu­tet­tiin yh­des­sä Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jain Kes­kus­liit­to MTK:n kans­sa.

Tee­ma­lii­te jul­kais­taan täl­lä ja tu­le­val­la vii­kol­la sa­das­sa suo­ma­lai­ses­sa pai­kal­lis­leh­des­sä. Se ta­voit­taa lä­hes kak­si mil­joo­naa suo­ma­lais­ta.

MTK kes­kus­jär­jes­tön vies­tin­tä­joh­ta­ja Klaus Har­ti­kai­nen tie­tää tä­män kon­tak­ti­mää­rän ar­von: MTK:lle ti­lat­ta­vat pai­kal­lis­leh­det ovat eri­no­mai­nen vä­li­ne tuo­da esiin tuot­ta­jien vä­sy­mä­tön­tä uu­ras­tus­ta ko­ti­mai­sen ruo­ka- ja puu­tuo­tan­non puo­les­ta.

La­pu­an Sa­no­mat on tä­nä­kin tors­tai­na täyn­nä jut­tu­ja ”omas­ta maas­ta”. On met­sä­ko­ney­rit­tä­jää, pit­kän lin­jan la­pu­a­lai­sia kaup­pi­ai­ta, kau­pun­gin­ta­lon suu­rim­mal­le tuo­lil­le pyr­ki­jöi­tä, tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin puo­les­ta tais­te­li­joi­ta, kir­jai­li­jaa. On myös elä­män nur­jaa puol­ta: Kaik­ki uu­ti­set ei­vät ai­na voi ol­la po­si­tii­vi­sia.

La­pu­a­lais­ta uu­tis­kau­raa on pui­tu ko­ko­nais­ta 85 vuot­ta, ei­kä sa­to­va­hin­ko­ja ole ko­vin pal­jon ko­et­tu. Jos­kus rou­tii raa­kas­ti, toi­si­naan sa­taa maan vel­lil­le, mut­ta ai­na on ta­va­ra saa­tu I-Prin­tin ”sii­loon” ja lo­pul­ta ih­mis­ten keit­ti­ön­pöy­däl­le. Ko­ti­mais­ta uu­tis­lei­pää ja la­pu­a­laa­sia uu­ti­sia naut­tii moni la­pu­a­lai­nen kak­si ker­taa vii­kos­sa heti aa­mus­ta, mut­ta vii­meis­tään töis­tä tul­tua tiis­tai­sin ja tors­tai­sin.

Ot­ta­kaa­pa kaf­fi­kup­pi ja ryh­ty­kää pla­raa­maan. Uu­ti­sia omas­ta maas­ta, ol­kaa hyvä!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?