JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
4.9.2018 7.00

Latvalan Jaska ja kumppanit

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Si­vul­la 8 on jut­tu la­pu­a­lai­ses­ta kon­ka­riy­rit­tä­jäs­tä. Veik­kaan, et­tä ai­ka mo­nel­le la­pu­a­lai­sel­le, joka on jol­la­kin ta­val­la ol­lut te­ke­mi­sis­sä ra­ken­ta­mi­sen tai re­mon­toi­mi­sen kans­sa, on Lat­va­lan Jas­kan nimi tut­tu. Mies on ra­ken­ta­nut ta­lo­ja La­pu­al­la vuo­si­kym­me­net, ja vä­hin­tään yh­tä kau­an hän on muu­ran­nut tak­ko­ja. Ai­ka mo­nes­sa la­pu­a­lai­ses­sa ta­los­sa on Jas­kan te­ke­mä tak­ka, myös tä­män kir­joit­ta­jal­la. Lat­va­lan työn jäl­ki tie­de­tään: Se on ta­kuu­laa­tua. Kun yrit­tä­jän nimi tu­lee laa­dun ja hy­vän pal­ve­lun ta­kia tu­tuk­si, se on pa­ras käyn­ti­kort­ti.

Toi­nen hy­vin nä­ky­vä yrit­tä­jä La­pu­al­la löy­tyy si­vul­ta 6. Ko­mia si­ni­nen nos­tu­ri liik­kuu ka­tu­ku­vas­sa usein, ja sen kyl­jes­sä ole­va teks­ti J. Ala­ko­jo­la erot­tuu niin, et­tä jo­kai­nen tie­tää ke­nen nos­to­kur­ki on lii­ken­tees­sä. Jaak­ko Ala­ko­jo­la on hil­jan uu­si­nut ka­lus­toa, nyt pi­has­sa on myös pu­nai­nen ku­rot­ta­ja. ”La­si­kont­to­ris­sa” is­tu­va mies työl­lis­tää it­sen­sä, ja työ­maat ovat La­pu­al­la ja maa­kun­nas­sa al­le sa­dan ki­lo­met­rin sä­teel­lä. Mie­hen viik­ko on vä­ri­käs, koh­tei­ta on maa­ti­loil­ta sta­di­o­neil­le. Här­kä­pa­pu­teh­das­ta­kin Ala­ko­jo­la on ol­lut ka­saa­mas­sa. Ju­tun­te­ko­het­kel­lä mies oli pur­ki­mas­sa Las­keu­tu­vaa Per­hos­ta Van­has­sa Pau­kus­sa. Lu­ke­kaa ku­tos­si­vul­la, mis­sä muu­al­la nos­tu­rei­ta on tar­vit­tu.

Suo­men kai­kis­ta 284 000:sta yri­tyk­ses­tä 94 pro­sent­tia on al­le 10 ih­mi­sen fir­mo­ja. Yk­si­ny­rit­tä­jät ja muu­ta­man ih­mi­sen työl­lis­tä­jät luo­ki­tel­laan ny­ky­ään vie­lä mik­ro­y­ri­tyk­sik­si. Yli 250 ih­mis­tä työl­lis­tä­viä fir­mo­ja on Suo­mes­sa vain 0,2 pro­sent­tia, mut­ta sel­lai­nen­kin saa­tiin kau­pun­kiin, kun yk­si kan­sain­vä­li­sis­tä ket­juis­ta ran­tau­tui La­pu­al­le vii­me vii­kol­la. Kaup­pa­kes­kus Ruu­tiin ava­tus­sa Jysk-myy­mä­läs­sä jo­no­tet­tiin tyy­ny­jä jo mel­kein aa­mu­yöl­lä. Seu­raa­va Ruu­din yri­tys au­ke­aa myö­hem­min syk­syl­lä, kun Ter­veys­ta­lo muut­taa uu­siin ti­loi­hin.

Hy­vää huo­mis­ta Yrit­tä­jän päi­vää niin Lat­va­lan Jas­kal­le, Ala­ko­jo­lan Nos­to­pal­ve­lul­le kuin kai­kil­le muil­le­kin la­pu­a­lai­sy­rit­tä­jil­le!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?