JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
4.6.2019 7.00

Leirintäalue puuttuu, ”matkaparkki” ensiavuksi

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kun ke­sä­kuu koit­taa, suo­ma­lai­nen läh­tee liik­keel­le. Su­vi­nen va­el­lus­viet­ti tuo mat­kai­li­jan myös La­pu­al­le ta­pah­tu­miin, su­ku­loi­maan, ur­hei­le­maan, mu­siik­kia kuun­te­le­maan, näh­tä­vyyk­siä ih­met­te­le­mään tai muu­ten vaan ohi­kul­ku­mat­kal­le.

Ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­tia on mo­neen läh­töön; La­pu­a­ho­vi, Simp­si­ön­kul­las, Seu­ra­kun­ta­o­pis­to, Wan­ha Kar­hun­mä­ki, maa­ti­la- sekä mök­ki­ma­joi­tuk­set sekä Airb’n’b-koh­teet ovat ke­säk­si tyyn­ni buu­kat­tu­ja. Ai­noa sak­ki, jol­le pi­tä­jäs­tä ei löy­dy si­jaa, ovat ka­ra­vaa­na­rit, kaik­kien ka­ve­rit.

La­pu­al­ta puut­tuu ni­mit­täin kun­non lei­rin­tä­a­lue. Myl­ly­tien var­res­sa si­jain­nut Ter­va­ran­ta lak­kau­tet­tiin va­jaa kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Simp­si­öl­le kaa­vail­tu alue on lii­an kau­ka­na ka­ra­vaa­na­rien tar­pee­seen. Lei­rin­tä­a­lu­et­ta ky­sel­lään pit­kin ke­sää myös meil­tä leh­des­tä, ja jo­kai­nen ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä jou­tuu vas­taa­maan sa­maan ky­sy­myk­seen: mis­sä teil­lä on lei­rin­tä­a­lue?

Kau­pun­ki on rien­tä­mäs­sä hä­tiin. Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män aloi­te ”mat­ka­par­kis­ta” on ei­len kä­si­tel­ty val­tuus­tos­sa. Pat­ruu­na-aree­nan park­ki­pai­kal­le suun­ni­tel­laan mat­ka­park­kia asun­to­vau­nu­ja ja asun­to­au­to­ja var­ten. Lei­rin­tä­a­lu­een rii­sut­tu mal­li tar­jo­aa säh­kö­pis­to­ke­pai­kat sekä vesi- ja jä­te­huol­to­pis­teen.

Mat­ka­park­ki on tosi hyvä en­si­a­pu asi­aan, mut­ta kun­nol­li­nen lei­rin­tä­a­lue ve­täi­si vie­lä enem­män tu­ris­te­ja. Ka­ra­vaa­na­rien kes­kuu­des­sa sana kii­rii. Asi­an­mu­kai­set wc- ja suih­ku­ti­lat, keit­tiö, elin­tar­vi­ke­ki­os­ki mah­dol­li­ses­ti b-oi­keuk­sin, as­val­toi­dut vau­nu­pai­kat sekä sau­na ja ui­ma­ran­ta ovat ka­ra­vaa­na­rien mie­leen. Moni ar­vos­taa myös as­val­toi­tu­ja vau­nu­paik­ko­ja.

Täs­sä on ti­lai­suus in­nok­kaal­le yrit­tä­jäl­le. Se­son­kia voi pi­den­tää tal­vi­a­sut­ta­vil­la lei­rin­tä­mö­keil­lä hiih­to­tu­ris­te­ja ja tal­ven ta­pah­tu­mia sil­mäl­lä­pi­tä­en. Lei­rin­tä­a­lu­een pe­rus­ta­mi­seen saa hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti myös han­ke­ra­hoi­tus­ta Ai­sa­pa­ril­ta. Hy­viä paik­ko­ja pii­saa kes­kus­tas­sa jopa ve­den ää­rel­lä. Yrit­tä­jät, ot­ta­kaa­pa kop­pi.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?