JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
11.10.2018 8.00

Linkkaa, älä kopioi

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Di­gi­vies­tin­nän ai­ka­kau­te­na uu­ti­set, ku­vat, vi­de­ot ja muu jul­kais­tu ta­va­ra le­vi­ää pait­si pa­pe­ril­la, leh­dis­sä ja ju­lis­teis­sa, myös ver­kos­sa ja sen mo­nis­sa eri ka­na­vis­sa ku­ten so­mes­sa ja muil­la pals­toil­la. Yk­si sa­nan le­vit­tä­mi­sen tapa ver­kos­sa on jul­kai­su­jen ja­ka­mi­nen link­kaa­mal­la. Se on oi­kein­kin suo­ta­vaa. Me­kin nos­tam­me jut­tu­ja La­pu­an Sa­no­mien verk­ko­si­vuil­le ja so­meen, jot­ta nii­tä voi siel­tä lin­ka­ta eteen­päin. Kaik­ki leh­den uu­ti­sai­neis­to ei tie­ten­kään ole ver­kos­sa: leh­ti on myyn­ti­tuo­te, ti­lat­ta­va uu­tis­pa­ket­ti, jon­ka te­ki­jöil­le mak­se­taan palk­kaa. Sik­si em­me tah­do kaik­kia uu­ti­sia ja re­por­taa­se­ja ja­kaa il­mai­sek­si.

Pa­rin vii­me vii­kon ai­ka­na on ver­kos­sa kier­tä­nyt uu­ti­nen, jos­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta te­ki­jä­noi­keuk­sia rik­ko­vaan jut­tu­jen ko­pi­oin­tiin. Leh­den si­vu­jen, jut­tu­jen tai ku­vien ko­pi­oin­ti joko ku­va­kaap­paa­mal­la ruu­dul­ta tai ihan pa­pe­ril­ta ku­vaa­mal­la ja nii­den ja­ka­mi­nen omas­sa so­mes­sa on yleis­ty­nyt. Tämä on te­ki­jä­noi­keus­rik­ko­mus.

Rau­ta­lan­gas­ta vään­tä­en: On lai­ton­ta ot­taa va­lo­ku­va leh­den si­vus­ta, yk­sit­täi­ses­tä ku­vas­ta tai ju­tus­ta ja jul­kais­ta se omal­la Fa­ce­book-si­vul­laan. Leh­den ju­tut ja ku­vat ovat leh­den omai­suut­ta, ja leh­del­lä on nii­hin te­ki­jä­noi­keus – myös vuo­si­kym­me­nien ta­kai­seen ai­neis­toon. Ei täs­tä nyt ke­tään jal­ka­rau­toi­hin pan­na, mut­ta har­mil­lis­ta on mei­dän leh­den­te­ki­jöi­den kan­nal­ta, et­tä työn tu­lok­sia ha­lu­taan ja­kaa il­man lu­paa ja kor­vauk­set­ta. Ei mi­kään muu­kaan yri­tys tuot­tei­taan il­mai­sek­si an­na.

Sen si­jaan, ku­ten sa­not­tu, La­pu­an Sa­no­mien Face-si­vul­ta tai verk­ko­si­vul­ta voit­te ilo­mie­lin lin­ka­ta sin­ne nos­te­tun ju­tun. Sil­loin te­ki­jä­noi­keus säi­lyy sil­lä, jol­la se on: al­ku­pe­räi­sel­lä jul­kai­si­jal­la.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?