JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
14.1.2020 8.00

Loppuja ja uusia avauksia

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vie­rei­sel­lä si­vul­la on mo­nel­le kur­ja uu­ti­nen: Kes­kon mar­ket-kaup­pa La­pu­an van­has­ta kes­kus­tas­ta lop­puu. Simp­si­ön­to­ri­na tun­net­tu kaup­pa lak­kaa vii­meis­tään ke­sän kyn­nyk­sel­lä. Kes­ko on teh­nyt lak­kau­tus­pää­tök­sen ta­lou­del­li­sil­la pe­rus­teil­la; kuu­lem­ma van­han kau­pan kun­nos­ta­mi­nen oli­si vaa­ti­nut lii­kaa in­ves­toin­te­ja.

Pla­ra­sin ar­kis­tos­ta uu­ti­sia uu­den ta­va­ra­ta­lon ava­jai­sis­s­ta vuo­del­ta 1984. Ava­jai­sil­moi­tuk­ses­sa lu­vat­tiin jo­kai­sel­le päi­vän kä­vi­jäl­le il­mai­sek­si Jac­ky-ju­gurt­tia, kah­vin kans­sa tar­jot­tiin Simp­siö-vii­ne­rei­tä. Kau­pan ni­men kek­si­jäl­le, Kau­nis­mä­en Mar­til­le, luo­vu­tet­tiin ava­jais­ti­lai­suu­des­sa ete­län­mat­ka-shek­ki, Huis­kun mes­ta­ri­tans­si­jat Juk­ka Haa­pa­lai­nen, Heli Lah­den­suo, Anu Huh­ta ja Pet­ri Knuut­ti­la esiin­tyi­vät. Ko­ko­nai­nen pa­lo­kun­nan säi­li­öau­to tuo­tiin pai­kal­le ava­jai­siin, ja sil­loi­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja pääs­ti let­kun täy­del­tä kas­ta­jais­vet­tä. Ava­jais­vii­kol­la ar­vot­tiin 800 mar­kan ar­voi­nen Sie­mens-yleis­ko­ne.

Näin se on – kau­pun­gin kes­kus­ta laa­je­nee ja ha­kee uut­ta muo­toa. Alan­gos­sa ja Ke­li­kos­sa on suur­ten ket­ju­jen päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­po­ja ja myös eri­kois­liik­kei­tä. Näh­tä­väk­si jää, muo­dos­tuu­ko kir­kon­ky­läs­tä enem­män­kin asu­ma­lä­hiö? Toi­saal­ta Här­si­läs­sä pi­tää vie­lä paik­kaa K-Mar­ket Ran­nan­kul­ma, äk­ki­nää­nen ja näp­pä­rä os­tos­paik­ka, jo­hon myös on teh­ty isoa re­mont­tia taan­noin. Ran­nan­kul­ma pal­ve­lee hy­vin Här­si­län, Vä­li­län ja Ala­nur­mon alu­ei­ta.

Sa­maan ai­kaan kun pal­ve­lu­a­lan tar­jon­ta ku­tis­tuu, niin toi­sen­lai­set elin­kei­not ot­ta­vat alaa.

Kes­ki­au­ke­a­mal­la on hui­ma jut­tu polt­to­puu­bis­nek­sen kas­va­vas­ta toi­mi­jas­ta, kau­ha­jär­ve­läi­ses­tä Kla­pi­las­ta, joka toi­mit­taa polt­to­puu­ta – Ja­pa­niin. Siis Ja­pa­niin. Suo­ma­lais­ta puu­ta. Kuu­lem­ma si­kä­läi­siä vie­hät­tää puh­taas­sa il­mas­sa kas­va­nut val­koi­nen koi­vu. Kla­pi­la pe­laa Ja­pa­nis­sa sa­moil­la ar­voil­la kuin toi­nen la­pu­a­lai­nen Ja­pa­nin-vie­jä, La­pu­an Kan­ku­rit. Laa­tua, puh­taut­ta, suo­ma­lai­suut­ta. Kan­ku­rien sau­na­teks­tii­leil­lä ja Kla­pi­lan polt­to­puil­la voi­si hy­vin­kin ol­la sy­ner­gi­ae­tu­ja vien­nis­sä. La­pua tun­ne­taan maa­il­mal­la koh­ta muus­ta­kin kuin vain .338 La­pua Mag­nu­mis­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?