JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
5.7.2018 8.00

Lupasin tulla käymään

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

No­peus ja kii­re ovat ar­vo­ja, jot­ka isän­näk­si pääs­ty­ään tuot­ta­vat vain pa­hoin­voin­tia. Ei ih­me, et­tä maa­il­mal­ta on le­vi­ä­mäs­sä hi­taam­man ar­jen tah­ti. Pi­ka­ruo­ka­loi­den si­jas­ta va­li­taan hi­taam­man syö­mi­sen paik­ko­ja, is­tu­taan il­taa pi­dem­pään ys­tä­vien kes­ken ja lu­e­taan mie­luum­min kir­jo­ja kuin kat­so­taan te­le­vi­si­o­ta.

Jos olet ke­sä­lo­ma­lai­nen, hi­das­ta tah­tia. Se ei tar­koi­ta yk­si­no­maan soh­van poh­jal­le heit­täy­ty­mis­tä vaan nii­den asi­oi­den te­ke­mis­tä, mis­tä it­sel­le tu­lee tyy­ty­väi­nen mie­li. Lo­mal­la kan­nat­taa unoh­taa sit­ku, sit­ten kun, elä­mi­nen tu­le­vai­suu­des­sa, ja to­teut­taa asi­oi­ta, joi­ta on pi­tä­nyt teh­dä. Elä­mäs­sä ei ole uu­sin­to­ja, vaik­ka sil­loin täl­löin te­ki­si mie­li pi­ka­ke­la­ta koh­tia taak­se­päin.

Ih­mi­sil­le on tär­kein­tä yh­tei­nen ai­ka per­heen, lä­heis­ten ih­mis­ten ja ys­tä­vien kans­sa. Jos olet lu­van­nut men­nä ys­tä­vän tai yk­si­näi­sen van­huk­sen luo käy­mään, ota yh­teyt­tä ja mene. Si­nua odo­te­taan var­mas­ti!

Yh­tei­set het­ket ovat ar­vok­kai­ta, sil­lä eräs­kin tut­ki­mus ker­too ka­rus­ti sen, et­tä lii­an suu­ri osa ai­kui­sis­ta ih­mi­sis­tä on me­net­tä­nyt yh­tey­den ys­tä­viin­sä kii­rei­sen elä­män­sä ta­kia. Sit­ten kun si­nul­la on ai­kaa, ys­tä­väl­lä­si ei eh­kä ole.

Ei hi­das­ta­mi­nen help­poa ole. Nel­jän­kym­pin no­peus­ra­joi­tu­sa­lu­eel­la on vai­kea hil­li­tä kaa­su­jal­kaa, kun ha­lu­ai­si ajaa sa­taa­kah­ta­kymp­piä. Kun it­se hil­jen­nät, moni me­nee ohi. Men­köön, hi­taam­min­kin eh­tii pe­ril­le. Eh­kä jo seu­raa­vis­sa lii­ken­ne­va­lois­sa ta­va­taan. Mut­ta ke­sä­lo­mal­la on hyvä ti­lai­suus har­joi­tel­la.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?