JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
7.5.2020 7.30

Magic Blue, Triumph Rocket, TikTok ja paljon muuta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kä­sil­lä on La­pu­an Sa­no­mien tou­ko­kui­nen tee­ma­leh­ti. Asi­aa on muun mu­as­sa pi­hois­ta ja puu­tar­hois­ta, kak­si­pyö­räi­sis­tä ja mo­nen­lai­ses­ta luo­mis­vim­mas­ta. La­pu­a­lais­läh­töi­sen lau­lu­nik­ka­ri-näyt­te­li­jä Juha Lagst­rö­min kuu­lu­mi­sia voit lu­kea si­vul­ta 13, sa­mal­la au­ke­a­mal­la on la­pu­a­lai­sen some-julk­kik­sen Roo­sa-Ma­ria Lai­neen haas­tat­te­lu.

Liuh­ta­riin on ver­so­nut uu­si, iha­na vi­her­peu­ka­loi­den kei­das, täl­lai­nen voi­ku­kan­kas­vat­ta­ja­kin ai­van in­nos­tuu. Käy­kää lu­ke­mas­sa Kur­jen puu­tar­has­ta si­vul­ta 14. Eng­lan­ti­lais­ta puu­tar­haa muo­ka­taan Sii­ri­läs­sä, ja pi­ha­ra­ken­ta­mis­ta pun­ta­roi­daan muil­la­kin si­vuil­la. Ko­toi­lu­pals­tal­la kes­ki­ty­tään täs­sä leh­des­sä yrt­tei­hin. Fil­la­ri- ja moot­to­ri­pyö­rä­kau­si on käyn­nis­tet­ty. Ko­ko­sim­me leh­teen myös ter­vei­siä ym­pä­ri maa­pal­lon asu­vil­ta la­pu­a­lai­sil­ta. Ko­ro­na on yh­tei­nen huo­li, mut­ta ke­vät tuo toi­voa.

Kun lu­et­te leh­den lä­pi­ko­tai­sin, sel­vi­ää myös, mitä tar­koit­ta­vat ot­si­kon Ma­gic Blue, Triumph Roc­ket ja Tik­Tok.

Ker­rom­me myös hal­li­tuk­sen uu­sien ko­ro­na­toi­mien vai­ku­tuk­ses­ta La­pu­al­la. Isot ta­pah­tu­mat jää­vät edel­leen pi­tä­mät­tä, mut­ta jul­ki­sia lai­tok­sia ava­taan. Ke­mu­ja­kin saa jär­jes­tää vä­hän isom­mal­la po­ru­kal­la, kun ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus nos­tet­tiin 50:een ih­mi­seen. Li­sää uu­tis­ta ver­kos­sa ja en­si vii­kon leh­des­sä muun mu­as­sa ur­hei­lun sa­ral­ta. Pe­sis­ken­tän tu­li­te­rä hiek­ka­te­ko­nur­mi ai­van huu­taa pe­laa­jia, mut­ta al­ka­vat­ko sar­jat?

Elä­mä pa­lai­lee siis pik­ku­hil­jaa uu­teen nor­maa­liin, kun ul­ko­lii­kun­ta­ti­lat ava­taan ja kir­jas­toon­kin pää­see. Toi­vo­taan, et­tei syk­syl­le tule uut­ta ko­ro­na-aal­toa.

La­pu­a­lai­set yrit­tä­jät ovat pal­vel­leet läpi ko­ro­nak­rii­sin, ja nyt on tär­ke­ää suo­sia kai­kes­sa kau­pan­käyn­nis­sä pai­kal­li­sia liik­kei­tä. Muis­ta­kaa­pa tämä, kun teet­te äi­tien­päi­vän han­kin­to­ja.

Hy­vää äi­tien­päi­vää omal­le par­haal­le äi­teel­le ja kai­kil­le muil­le­kin äi­ti-ih­mi­sil­le, mum­moil­le ja iso­äi­deil­le <3

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?