JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
21.5.2019 8.00

Mieletön menestys

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jo­ki­laak­son mat­kai­lu­puu­tar­has­sa jär­jes­tet­tiin lau­an­tai­na La­keus Kuk­kii -puu­tar­ha­mes­sut. Paik­ka osoit­tau­tui täy­del­li­sek­si alan näyt­te­ly- ja mes­su­toi­min­taan. Val­miik­si kau­nis ja tii­vis, jos­sa mes­su­e­sit­te­li­jät ja myy­jät ovat lä­hel­lä asi­ak­kai­ta ja ylei­söä.

Alu­eel­la on jo puu­tar­ha-alue, oles­ke­lu­paik­ko­ja, kah­vi­la ja ih­me­tel­tä­vää it­ses­sään. Kun tuo ko­ko­nai­suus nyt täy­den­tyi alaan liit­ty­vil­lä oheis­ta­pah­tu­mil­la, -tuot­teil­la ja -myy­jil­lä, niin useim­mat mes­su­vie­raat sai­vat var­mas­ti sitä, mitä läh­ti­vät ha­ke­maan.

Ison vas­tuun jär­jes­te­lyis­tä kan­ta­nut kau­pun­gin puu­tar­hu­ri Rai­ja Tal­vi­tien läh­tö­koh­ta mes­suil­le oli se, et­tä kuk­kia ja kas­ve­ja pi­tää ol­la saa­ta­vil­la pal­jon sekä puu­tar­haan ja pi­haan liit­ty­vää tie­tout­ta. Kä­si­työt tu­le­vat vah­vas­ti rin­nal­la.

Ai­van eri­tyi­sek­si La­pu­an mes­sut teki se, et­tä sin­ne oli va­paa pää­sy. Iloi­nen yl­lä­tys mo­nel­le tu­li­jal­la oli heti por­til­la an­ne­tut ke­sä­kuk­kien sie­me­net ko­tiin vie­mi­sik­si. Ei­kä sii­nä­kään vie­lä kaik­ki. Alu­eel­la liik­kui “kuk­kais­hen­ki­löi­tä” ja­ka­en toi­nen tois­taan kau­niim­pia kuk­ka­vie­hei­tä rin­ta­pie­leen, ne­kin il­mai­sek­si.

Kai­ken kruu­na­si kau­nis sää. Mes­su­vä­el­lä ei ol­lut kii­re min­ne­kään. Pit­kän tal­ven jäl­keen oli lupa is­tah­taa naut­ti­maan tun­nel­mas­ta kuk­ka­lois­ton kes­kel­lä tai vä­hän si­vum­mal­la kau­niis­sa jo­ki­mai­se­mas­sa. Is­tu­ma­pai­kois­ta­kin jär­jes­tä­jät oli­vat huo­leh­ti­neet. Nii­tä oli siel­lä tääl­lä mes­su­a­lu­et­ta, au­rin­gon­pais­tees­sa tai pui­den suo­jis­sa.

Kai­ken pe­rus­teel­la voi­daan olet­taa, et­tä jat­koa on lu­vas­sa jäl­leen en­si ke­vää­nä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?