JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
15.2.2018 8.00

Mitä susta tuloo isoona?

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Muis­tat­ko vie­lä, mis­tä am­ma­tis­ta haa­vei­lit lap­se­na? Tä­män kir­joit­ta­jan toi­ve­am­mat­ti oli vii­si­vuo­ti­aa­na pos­tin­tä­ti, kos­ka ra­kas kum­mi­tä­ti työs­ken­te­li sil­loin La­pu­an pos­ti­kont­to­ril­la. Työ näyt­ti jän­nit­tä­väl­tä ja teki vai­ku­tuk­sen, kun sai pai­nel­la lei­mo­ja ja käyt­tää kas­sa­ko­net­ta. Ei tul­lut pos­tin­tä­tiä, mut­ta mel­kein.

Olem­me koon­neet tä­hän leh­teen eri­tyi­ses­ti nuo­ri­sol­le tär­ke­ää asi­aa kou­lun­käyn­nis­tä ja am­mat­ti­haa­veis­ta. Si­vul­la 11 on jut­tu kou­lu­lai­ses­ta, jon­ka toi­ve­am­mat­ti on ai­van sel­keä – Fan­ni Les­ke­län tu­le­vai­suu­den työ tai­taa liit­tyä kir­joit­ta­mi­seen. Kons­ta Leh­ti­mä­ki ker­too har­ras­tuk­ses­taan (s. 9), joka toi­vot­ta­vas­ti joh­taa vie­lä jos­kus Block­fes­tin la­val­le. Ii­da Te­no­lah­ti pal­jas­taa si­vul­la 8, mi­ten pää­tyi kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­men avus­tuk­sel­la asu­maan Ber­lii­niin. Ky­se­lim­me myös la­pu­a­lai­sil­ta nuo­ril­ta, mil­tä tu­le­vai­suus kou­lun jäl­keen näyt­tää (s. 3).

La­pu­a­lais­nuo­ri­sol­la on kou­lu­tuk­sen suh­teen hy­vät ol­ta­vat. Meil­lä on pe­rus­kou­lun jäl­keen tar­jol­la sekä lu­kio et­tä am­mat­ti­o­pin­not joko Se­dus­sa tai Seu­ra­kun­ta­o­pis­ton La­pu­an kam­puk­sel­la. Heti rip­pi­kou­lun jäl­keen ei siis tar­vit­se läh­teä ko­tua pois. Se­dus­ta ja Seu­ra­kun­ta­o­pis­tol­ta saa am­mat­ti­lai­sen pa­pe­rit kä­teen, lu­ki­on käy­nei­den pi­tää vie­lä vä­hän miet­tiä. Pait­si nii­den, jot­ka suo­rit­ta­vat kak­sois­tut­kin­non. Tu­le­val­la uu­del­la kes­ki­as­teen kam­puk­sel­le sen­kin te­ke­mi­nen toi­vot­ta­vas­ti hel­pot­tuu, kun Sedu ja lu­kio ovat sa­mas­sa ti­las­sa.

En­si vii­kol­la jär­jes­te­tään La­pu­an en­sim­mäi­set Rek­ry-mes­sut Se­dul­la. Mu­ka­na on mon­ta fir­maa, jot­ka tar­jo­a­vat nuo­ril­le töi­tä. Jut­tua si­vul­la 9. La­pu­an Sa­no­mat­kin on mes­suil­la mu­ka­na. Ar­vom­me leh­den osas­tol­la kä­vi­jöi­den kes­ken pi­po­ja ja rep­pu­ja, jo­ten tul­kaa­pa moik­kaa­maan!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?