JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
25.7.2017 8.30

Myykö Suomi 100?

Joona Yliselä

Joona Yliselä

Joo­na Yli­se­lä

joo­na.yli­se­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

It­se­näi­syy­tem­me juh­la­vuo­si on ol­lut ai­van syys­tä­kin ta­pe­til­la koko vuo­den ajan. Tee­man ovat huo­man­neet myös mai­nos­toi­mis­tot liit­tä­mäl­lä his­to­ri­am­me vä­lie­ta­pin mai­nos­ta­miin­sa tuot­tei­siin erit­täin te­hok­kaas­ti. Löy­tyy Suo­mi 100 -tee­mai­sia, tuik­ku­kynt­ti­löi­tä, kark­ke­ja ja kah­vi­mu­ke­ja – jo­kai­sel­le jo­tain. Myy­kö se pa­rem­min, jos lait­taa ta­val­li­seen tuot­tee­seen mai­nin­nan juh­la­vuo­des­ta?

Ha­vah­duin run­saa­seen Suo­mi 100 -tuot­teis­ta­mi­seen vii­me vii­kol­la kau­pas­sa: lä­hes jo­kai­ses­ta tuo­te­ryh­mäs­tä löy­tyy joku juh­la­vuo­si­tuo­te. Esi­merk­ki­nä suo­si­tun kah­vi­mer­kin pa­ket­ti, jo­hon oli ko­me­as­ti prin­tat­tu si­ni­val­koi­sin kir­jai­min ”100-vuo­ti­aan Suo­men kun­ni­ak­si”. On­han kah­vi si­näl­lään suo­ma­lai­nen asia, mut­ta raa­ka-ai­ne on kyl­lä ai­van jos­tain muu­al­ta meil­le tuo­tu.

Ins­tag­ra­mis­sa on ryh­mä ni­mel­tään ”pas­kat­suo­mi100tuot­teet”, jon­ka ku­vaus kuu­luu: ”Juh­la­vuo­den tör­keim­mät ja tur­him­mat Suo­mi100 -lei­mal­la rat­sas­ta­vat tuot­teet”. Ky­sei­seen ryh­mään saa­vat so­met­ta­jat lä­het­tää omia tuo­te­bon­gauk­si­aan yk­si­tyis­vies­til­lä. Tä­hän men­nes­sä si­vul­le on pääs­syt, vai pi­täi­si­kö sa­noa, jou­tu­nut, ai­na­kin ves­sa­pa­pe­ri­pak­kaus, nes­te­saip­pua ja hur­jan suo­si­on saa­vut­ta­nut Kar­ja­lan 100-pack. Kir­sik­ka­na ka­kun pääl­lä löy­tyy ka­jaa­ni­lai­sen hau­taus­pal­ve­lun mai­nos­ta­ma Suo­mi 100 -juh­la­pa­ket­ti: hon­gas­ta val­mis­tet­tu ark­ku si­ni­val­koi­sin ko­ris­tein ja vai­na­jal­le pel­la­va­vaa­te­tus. Mis­sä­hän koh­taa me­nee se kuu­lui­sa hy­vän maun raja?

Suo­mi 100 -tun­nuk­sen oi­keu­det omis­taa val­ti­o­neu­vos­ton kans­lia, joka myös val­voo lo­gon käyt­töä. Tun­nuk­sen käyt­tö osoit­taa, et­tä ky­sees­sä on vi­ral­li­nen juh­la­vuo­den tuo­te. Ha­vait­se­mas­sa­ni kah­vi­pa­ke­tis­sa ei vi­ral­lis­ta lo­goa nä­ky­nyt, mut­ta se ei es­tä tuot­teen mark­ki­noin­tia juh­la­vuo­den ni­mis­sä. Sen si­jaan vi­ral­li­sen tun­nuk­sen on saa­nut ai­na­kin La­pu­an ai­nut­laa­tui­nen Mies - Tans­si­pi­dot, joka ym­mär­ret­tä­väs­tä syys­tä kuu­luu vi­ral­li­siin Suo­mi 100 -ta­pah­tu­miin.

Sa­ta­vuo­tis­juh­la on mer­kit­tä­vä etap­pi his­to­ri­aam­me aja­tel­len, mut­ta kyl­läs­ty­vät­kö ih­mi­set sen jat­ku­vaan heh­ku­tuk­seen ja vä­lil­lä maut­to­maan­kin tuot­teis­tuk­seen?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?