JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
21.8.2018 8.00

Niittivyöt ja sifonkihuivit esille

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jul­kis­tim­me vii­me per­jan­tai­na ta­san kel­lo 11 aa­mu­päi­väl­lä verk­ko­si­vuil­lam­me uu­ti­sen, jos­ta tuli no­pe­as­ti leh­tem­me ly­hy­en some-his­to­ri­an kli­ka­tuin uu­ti­nen. Tätä kir­joi­tet­ta­es­sa ju­tun­pät­kää on ty­kät­ty ja ja­et­tu lä­hes 1 800 ker­taa. Ja täl­lä ker­ral­la ky­sees­sä oli po­si­tii­vi­nen jut­tu – yleen­sä eni­ten kli­ka­taan ka­tast­ro­fiu­u­ti­sia tai ko­la­rei­ta.

Pu­hun tie­ten­kin asi­as­ta, jos­ta on tar­kem­min jut­tua si­vul­la 6. Koh­ta ni­mit­täin rok­ka­rit ja dis­ko­hi­leet pää­se­vät taas La­tik­seen! Kun la­va­tans­sit lop­pui­vat vii­me ke­vää­nä, niin mo­nen mie­les­sä he­rä­si toi­vo, et­tä nos­tal­gi­nen paik­ka el­pyi­si uu­del­leen ai­em­paan käyt­töön­sä. Toi­vot­tiin bän­de­jä, dis­koil­to­ja ja muu­ta ki­vaa.

Kak­si mies­tä pani tuu­le­maan ja läh­tee nyt jär­jes­tä­mään vä­el­le sitä mitä se toi­voo. En­sim­mäi­nen suo­mi­rock-il­ta on lo­ka­kuun lo­pul­la, ja sen jäl­keen on vie­lä kah­te­na il­ta­na mah­dol­li­suus ko­kea nuo­ruus uu­del­leen ysä­ri­po­pin mer­keis­sä.

Jär­jes­tä­jät Toni Kur­ki­mä­ki ja Mar­ko Pa­lo­mä­ki muis­tut­ta­vat, et­tä jos nämä ta­pah­tu­mat ve­tä­vät vä­keä, niin sit­ten jat­ke­taan ke­vääl­lä. Tä­hä­nas­ti­sen pa­laut­teen pe­rus­teel­la voi olet­taa, et­tä kiin­nos­tus­ta pii­saa. Moni on kom­men­toi­nut, et­tä ”ei­kö tä­hän ole nyt pak­ko osal­lis­tua”. La­tis-il­loil­le­han voi vaik­ka jär­jes­tää luok­ka­ko­kous­ta tai nuo­ruu­den ka­ve­ri­po­ru­kan ta­paa­mi­sia. Nyt vaan pen­ko­maan esil­le ne ki­vi­pes­tyt far­kut, le­pak­ko­hi­hai­set pai­dat, niit­ti­vyöt, Adi­dak­sen lenk­ka­rit, ne­on­vä­ri­set col­le­ge-pai­dat ja te­ko­nah­ka­ha­me... Vaik­kei­vät mah­tui­si pääl­le, niin pää­see fii­lik­seen. Ja muis­ta­kaa pan­na mer­kin­tä tei­na­riin!

PS. Lä­het­tä­kää meil­le par­haat muis­tot La­to­saa­res­ta osoit­teel­la toi­mi­tus@la­pu­an­sa­no­mat.fi tai li­sät­kää ne leh­den Face-si­vul­le. Kaik­ki lä­he­te­tyt muis­tot osal­lis­tu­vat syk­syn La­tis-il­to­jen lip­pu­ar­von­taan. Saa pan­na ku­vi­a­kin tu­le­maan, yh­teys­tie­dot mu­kaan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?