JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
12.2.2019 8.00

Nopeat väistävät hitaita

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tal­vi on par­haim­mil­laan ja lu­men an­si­os­ta hiih­to­la­dut lois­ta­vas­sa kun­nos­sa. Sää­kin on suo­si­nut ul­koi­li­joi­ta. Vä­keä on riit­tä­nyt ajoit­tain tun­gok­sek­si as­ti kun­nos­sa­pi­det­tä­vil­lä hiih­to­pai­koil­la. Suo­si­tuim­pia ovat ol­leet Ri­ta­vuo­ri ja Simp­siö.

Muu­ta­mal­la suul­la on ker­rot­tu, et­tä siel­lä hi­taam­mat me­ni­jät ovat jää­neet jal­koi­hin ja saa­neet pa­hek­su­via kat­sei­ta osak­seen. La­tu­rai­vos­ta ei ole mai­nit­tu ää­neen, mut­ta tiet­ty­jä pe­li­sään­tö­jä la­dul­la on muis­tet­ta­va nou­dat­taa. Mis­sä on pal­jon ih­mi­siä, siel­lä ei voi öyk­kä­röi­dä kuin Eu­roo­pan omis­ta­ja.

La­tu­e­ti­ket­tiin kuu­luu, et­tä no­pe­am­mil­la me­ni­jöil­lä on vel­vol­li­suus väis­tää edes­sään hi­taam­min hiih­tä­viä. La­dul­le ei kui­ten­kaan voi jää­dä sei­so­maan ja pu­hu­maan kän­nyk­kään tai vas­taan­tu­le­val­le tut­ta­val­le. Sil­loin hy­pä­tään suk­si­neen si­vum­mal­le.

En­täs sit­ten ne kä­ve­li­jät ja koi­ran­ta­lut­ta­jat hoi­de­tul­la la­dul­la? Niin mu­ka­va kuin siel­lä oli­si kä­vel­lä, ta­soi­tet­tua va­paal­le hiih­to­tyy­lil­le teh­tyä, baa­naa pit­kin, se ei käy. Ei voi edes ve­do­ta sii­hen, et­tä lu­met­to­mal­la kau­del­la lenk­ki­pol­ku kul­kee juu­ri sii­tä, mi­hin nyt on teh­ty la­dut. Tal­vi­sin on hiih­tä­jien vuo­ro. La­tu­rai­vo syt­tyy poik­keuk­set­ta niis­sä koh­dis­sa ve­det­tyä la­tua, mis­sä hiih­tä­jä ja kä­ve­li­jä koh­taa­vat toi­sen­sa.

Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat, pyö­räi­li­jät, mo­poi­li­jat ja mön­ki­jä­kus­kit var­mas­ti osaa­vat ar­va­ta, et­tä heil­lä ei ole la­dul­le mi­tään asi­aa kul­ku­neu­vo­jen­sa kans­sa!

On­nek­si meil­lä on Huh­dan­ne­va ja pal­jon met­sä­au­to­tei­tä, jois­sa voi ul­koil­la koi­rien ja he­vos­ten kans­sa, suk­sil­la tai il­man, ei­kä tar­vit­se men­nä huol­le­tuil­le la­tu­ver­kos­ton la­duil­le. La­pu­an­jo­ki on myös hy­väk­si jää­ty­nyt. Siel­lä­kin so­pii nyt kes­ki­jo­el­la ul­koil­la, vaik­ka enem­män­kin vä­keä. Siel­lä reu­nas­sa kui­ten­kin kul­kee se, vain hiih­tä­jil­le tar­koi­tet­tu, latu.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?