JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
4.11.2021 10.00

Nyt on vedettävä kotiinpäin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tam­mi­kuun 23. päi­vä käy­dään maa­kun­ta­vaa­lit. Te lu­ki­jat, la­pu­a­lai­set, rat­kai­set­te, mon­ta­ko la­pu­a­lais­ta is­tuu koko maa­kun­nan laa­jui­ses­sa alu­e­val­tuus­tos­sa päät­tä­mäs­sä kai­kis­ta niis­tä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­lai­tok­sen asi­ois­ta, joi­ta tä­hän as­ti on to­tut­tu ha­ke­maan La­pu­al­ta.

Toi­mit­ta­ja Lee­na Hjel­tin ju­tus­sa tois­sa vii­kol­la ker­rot­tiin, et­tä maa­kun­nan pää­tet­tä­väk­si siir­ty­vät pe­las­tus­lai­tos, pe­rus­ter­vey­den­hoi­to eli ter­veys­kes­kus, eri­kois­sai­raan­hoi­to, sai­raa­la­pal­ve­lut, ham­mas­hoi­to, mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lut, äi­tiys- ja las­ten­neu­vo­lat, ai­kuis­so­si­aa­li­työ, las­ten­suo­je­lu, vam­mais­pal­ve­lut, ikään­ty­nei­den asu­mis­pal­ve­lut, ko­ti­hoi­to ja kun­tou­tus. Kaik­ki meil­le tosi tär­kei­tä ja kes­kei­siä asi­oi­ta. Kun­nil­le jää­vät enää hy­vin­voin­ti, päi­vä­hoi­to, ope­tus, lii­kun­ta ja kult­tuu­ri.

Mi­ten voi­daan var­mis­taa, et­tä la­pu­a­lais­ten etua aje­taan maa­kun­nan yh­tei­ses­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­ees­sa, ja et­tä La­pu­al­ta­kin saa edel­leen kaik­kia pal­ve­lu­ja?

Si­ten, et­tä en­sin­nä­kin läh­de­tään ää­nes­tä­mään, ja toi­sek­si ää­nes­te­tään la­pu­a­lais­ta eh­do­kas­ta. Näis­sä vaa­leis­sa on syy­tä ve­tää ko­tiin­päin niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta.

Ete­lä-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le va­li­taan 59 val­tuu­tet­tua. Näis­tä te­o­ri­as­sa on mah­dol­lis­ta 4–6 ol­la la­pu­a­lai­sia.

Lee­na Hjel­tin ju­tus­sa la­pu­a­lai­set val­tuu­te­tut muis­tut­ti­vat sii­tä, et­tä huo­noin vaih­to­eh­to on, et­tei La­pu­al­la ole alu­e­val­tuus­tos­sa yh­tä ai­nut­ta eh­do­kas­ta. Se oli­si ka­tast­ro­fi, mut­ta jos ih­mi­set ei­vät ää­nes­tä ol­len­kaan, tai ää­nes­tä­vät muu­ta kuin la­pu­a­lais­ta eh­do­kas­ta, niin näin­kin voi käy­dä.

Nyt on ker­ran­kin la­pu­a­lai­sil­la näy­tön paik­ka. On jo­kai­ses­ta meis­tä kiin­ni, säi­ly­vät­kö meil­lä edel­lä­mai­ni­tut pal­ve­lut myös tu­le­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een alai­suu­des­sa. Siis: ää­nes­tä­kää! Ja la­pu­a­lais­ta!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?