JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
2.7.2020 7.00

Nyt varpaat veteen

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­al­la­ko ei ole vet­tä, ei ui­ma­paik­ko­ja, ei­kä -ran­to­ja, jois­sa voi­si käy­dä vir­kis­täy­ty­mäs­sä hel­tei­se­nä ke­sä­päi­vä­nä?!

Kyl­lä tääl­lä on! On jopa va­lin­nan va­raa. Ke­sä­toi­mit­ta­jam­me Kal­le Vaah­to­nie­mi kier­si vii­me vii­kon hel­teil­lä suo­si­tuim­mil­la ja tun­ne­tuim­mil­la ui­ma­ran­noil­lam­me häm­mäs­te­le­mäs­sä it­se­kin, kuin­ka La­pu­al­la on vet­tä ja hiek­ka­ran­taa, iso­ja ja pie­ni lam­pia, ja muu­ta­ma jär­vi. Ei nyt toki Sai­maan, Ina­rin­jär­ven tai Pie­li­sen ko­koi­sia, mut­ta ui­maan pää­see ja se on täs­sä hel­tei­ses­sä ke­säs­sä ol­lut pää­a­sia.

Ui­ma­pai­kois­ta saa­tiin tä­hän leh­teen au­ke­a­man koos­te hel­pos­ti. Ker­rom­me par­haat vin­kit, mikä on pa­ras paik­ka ui­mi­sel­le, lap­si­per­heil­le tai pel­käs­tään no­pe­aan kas­tau­tu­mi­seen. Olem­me jopa mi­tan­neet ui­ma­ve­sien läm­pö­ti­lo­ja, ja kuul­kaas, ne ovat har­vi­nai­sen miel­lyt­tä­viä lu­ke­mia. Ei tar­vit­se kär­vis­tel­lä kas­tau­tu­es­saan. Käy­kää­pä kat­so­mas­sa si­vut 10 ja 11.

Ei­kä sii­nä vie­lä kaik­ki. Kun leh­teä se­laa, niin ve­si­ai­het­ta on tar­jol­la mo­nes­ta eri nä­kö­kul­mas­ta. Van­han Pau­kun lep­pois­ta ke­säil­taa vie­tet­tiin jo­ki­ran­ta­mai­se­mas­sa ja jo­ki­lai­va on pääs­syt aloit­ta­maan ris­tei­lyt La­pu­an- ja Nur­mon­jo­el­la.

Hie­man har­mil­li­nen uu­ti­nen on si­vul­la 3. Hir­vi­jär­ves­sä on si­ni­le­vää, jo­ten siel­lä ui­mis­ta kan­nat­taa tois­tai­sek­si vält­tää, mut­ta se ei es­tä ke­sä­päi­vän viet­toa ran­nal­la. Ret­kie­väät mu­kaan ja vil­til­le kuun­te­le­maan ve­den lip­la­tus­ta ja lin­nun­lau­lua. Sa­mal­la si­vul­la vie­lä gal­lup-koh­teem­me ker­to­vat omat suo­sik­kiu­i­ma­paik­kan­sa.

Jo­ten ei muu­ta kuin ui­maan tai ai­na­kin kas­te­le­maan var­pai­ta ve­teen. Se te­kee oi­kein hy­vää. Kan­nat­taa ko­keil­la!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?