JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
4.5.2017 8.31

Oikoonen, flataanen ja köppäänen

Tar­ja Ko­jo­la

Piti mää­ri­tel­lä tois­paik­kaa­sel­le, ve­ren­kul­jet­ta­mal­le uus­la­pu­a­lai­sel­le sana ’oi­koo­nen’. Tuli jos­sa­kin po­ru­kas­sa pu­het­ta, et­tä se ja se ih­mi­nen on vä­hän oi­koo­nen.

No, oi­koo­nen on sel­laa­nen... Vähä köp­pää­nen. Toi­saal­ta oi­koo­nen ei ole ai­van niin ta­hal­lan­sa tyly kuin köp­pää­nen usein on. Oi­koo­nen voi ol­la hy­vä­kin tyyp­pi, ei tur­hia flät­ky­tä vaan pu­huu ai­na pelk­kää asi­aa. Köp­pää­nen taas on ai­na vä­hän hä­jyl­lä pääl­lä. Nuan vaan La­pu­al­ta -kas­ku­kir­jas­sa on to­kai­su, jon­ka mu­kaan ”jo­ka­his­ta jos­kus kö­pät­tää, mut­ta mei­rän Is­kaa ai­na”.

Köp­pää­nen-sa­naa voi käyt­tää myös muis­ta kuin ih­mi­sis­tä, esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mis­ta. ”Oli vä­hän köp­pää­set ke­mut”, voi­tai­siin sa­noa, kun ta­pah­tu­ma ei vas­tan­nut odo­tet­tua tar­koi­tus­ta.

On­ko köp­pää­nen sama kuin fla­taa­nen, ky­syy tois­paik­kaa­nen. Ei var­si­nai­ses­ti... Fla­taa­nen on vie­lä enem­män ta­hal­laan fla­taa­nen, kuin köp­pää­nen. Fla­taa­nen on myös hiu­kan kie­ro, saat­taa teh­dä räh­kyyt­tää pi­ruut­tan­sa. Ja oi­koo­nen taas on ai­van eri asia kuin fla­taa­nen. Tai ny­ky­ään tai­de­taan sa­noa et­tä la­taa­nen, il­man sitä äf­fää. Mut­ta la­taa­nen voi ol­la, vaik­kei oli­si oi­koo­nen. Oi­koo­nen on vä­hän huu­mo­rin­ta­ju­ton­kin.

Vai on­ko näin? Is­tah­ta­kaa vä­häk­si ai­kaa sou­tu­la­vit­ta­han ja miet­ti­kää, mi­ten nämä ter­mit yleis­kie­lel­le kään­net­täi­siin. Se ve­ren­kul­jet­ta­ma on ni­mit­täin edel­leen vä­hän ulal­la sii­tä, mitä näil­lä her­kul­li­sil­la, la­pu­a­lai­sil­le täy­sin it­ses­tään­sel­vil­lä sa­noil­la tar­koi­te­taan. Jos kek­sit­te hy­vät mää­ri­tel­mät tai olet­te pe­rä­ti eri miel­tä yl­lä­ku­vail­luis­ta, pan­kaa pos­tia.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?