JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
12.9.2017 8.50

Ostakaa Lapualta. Oikeasti!

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä suu­rin osa on pk-yri­tyk­siä eli pie­niä ja kes­ki­suu­ria. As­tei­kon pie­nim­mäs­sä pääs­sä ole­vat yk­si­ny­rit­tä­jät ovat mel­ko ko­vil­la. Täs­sä leh­des­sä on jut­tua kah­des­ta la­pu­a­lai­ses­ta ki­vi­jal­ka­kau­pas­ta, jot­ka ovat pa­ne­mas­sa lap­pua luu­kul­le. Mo­lem­mat ovat puur­ta­neet yri­tyk­sis­sään käy­tän­nös­sä yk­sin. Kuut­ta päi­vää vii­kos­sa, ke­sää tal­vea, py­hää ar­kea. Yk­si­ny­rit­tä­jät ei­vät juu­ri lo­mia pi­te­le.

Lo­pet­ta­mi­sen syi­tä on mui­ta­kin, mut­ta An­naS­tii­nan yrit­tä­jä Min­na Ku­ja­la mai­nit­see, et­tä Kaup­pa­ka­dun sul­ke­mi­nen ra­ta­työ­maan ajak­si hi­das­ti myyn­tiä, ei­kä se ole sen jäl­keen pa­lau­tu­nut. Ken­kä­kaup­pa Rii­tan Ken­gän Riit­ta-Lee­na Lin­ta­la puo­les­taan to­te­aa, et­tä kaup­pa­kes­kuk­set syö­vät yk­sit­täis­ten kaup­po­jen myyn­tiä.

La­pu­al­la sel­ke­äs­ti kau­pat kär­si­vät myös sii­tä, et­tä on jo­ten­kin hie­nom­paa läh­teä os­tok­sil­le Sei­nä­jo­el­le tai Kes­ki­sel­le.

Ai­ka mon­ta ker­taa olen tä­män sa­no­nut, mut­ta sa­non­pa taas: Os­ta­kaa La­pu­al­ta.

Jos ha­lu­at­te, et­tä La­pu­al­la py­sy­vät pal­ve­lut koh­tuul­li­sen ta­soi­si­na, ja et­tä kau­pun­ki py­syy elin­voi­mai­se­na, niin os­ta­kaa La­pu­al­ta.

Jo­kai­nen omaan kau­pun­kiin si­joi­tet­tu eu­ro kier­tää ta­kai­sin juu­ri si­nul­le it­sel­le­si. Meil­le jo­kai­sel­le.

Nyt on kak­si pit­kän lin­jan yrit­tä­jä­nais­ta päät­tä­nyt lyö­dä pil­lit pus­siin. Se­hän muu­ten tar­koit­taa, et­tä nyt olis ken­kä­kau­pan ja si­sus­tus­pu­tii­kin men­tä­vä auk­ko La­pu­an tar­jon­nas­sa. Jol­le­kin in­nok­kaal­le siis ti­lai­suus läh­teä yrit­tä­jäk­si. Pan­kaa­pa har­kin­taan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?