JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
31.5.2023 7.00

Pääkirjoitus
/ Onnea meidän Anni ja muut!

La­pu­an Sa­no­mis­sa vie­tet­tiin tors­tai­na juh­la­het­keä, jos­ta pari ku­vaa ohes­sa. Meil­lä on ol­lut opin­toi­hin­sa liit­ty­vil­lä työs­sä­op­pi­jak­soil­la tal­ven ja ke­vään ajan Se­dun graa­fi­sen alan 18-vuo­ti­as opis­ke­li­ja An­ni Kal­lio. An­nin kä­den­jäl­keä voi näh­dä pal­jos­sa: hän on muun mu­as­sa suun­ni­tel­lut ja to­teut­ta­nut La­pu­an Sa­no­mien il­moi­tus- ja le­vik­ki­kam­pan­joi­ta ja nii­den ma­te­ri­aa­le­ja, val­mis­ta­nut K-mar­ket Ran­nan­kul­man ja K-kaup­pa Poh­jas­mä­en il­moi­tuk­sia, kuo­li­nil­moi­tuk­sia ja seu­ra­toi­min­ta­pals­taa sekä hoi­ta­nut asi­a­kas­pal­ve­lun var­sin laa­jaa työ­kent­tää.
On ol­lut upe­aa näh­dä, mi­ten An­ni on pik­ku­hil­jaa kas­va­nut teh­tä­viin­sä har­joit­te­lun ai­ka­na. Help­poa se ei ole ol­lut, kun yh­tä ai­kaa on pi­tä­nyt vii­meis­tel­lä kou­lu­töi­tä ja mu­reh­tia mo­nen­lai­sia asi­oi­ta val­mis­tu­mi­seen liit­ty­en. Ke­vään vii­mei­nen pu­ris­tus on ol­lut kova ja uu­vut­ta­va­kin. Per­jan­tai­na An­ni sai to­dis­tuk­sen kä­teen­sä Se­dun Ku­ri­kan toi­mi­pis­teel­lä ja on nyt val­mis graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja. Hur­raa!

Tämä artikkeli on sinulle tilaajamme

Pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?