JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
22.10.2020 8.00

Periksi ei anneta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Lo­ka­kuu on kan­sal­li­nen yrit­tä­jä­kuu­kau­si, al­ku­kuus­ta vie­tet­tiin vi­ral­lis­ta yrit­tä­jän päi­vää. Sik­si­pä tämä tee­ma­leh­ti on pa­kat­tu täy­teen uu­ti­sia ja re­por­taa­se­ja yrit­tä­jyy­des­tä.

Kaik­ki tie­däm­me tä­män­het­ki­sen k-sa­nan ja sen vai­ku­tuk­set. Mut­ta ku­ten tä­män leh­den ju­tuis­ta voi lu­kea, yrit­tä­jät kui­ten­kin jak­sa­vat us­koa huo­mi­seen ja pon­nis­te­le­vat kai­kin voi­min tä­män­kin krii­sin yli. Ja osal­le poik­keus­ti­la on tuo­nut myös uut­ta bis­nes­tä, mikä on mah­ta­va jut­tu.

Lu­ke­kaa­pa vaik­ka si­vul­ta 8, mi­ten asun­to­kaup­pa käy La­pu­al­la. Tai si­vul­ta 10, mitä säh­kö­a­sen­ta­ja-yrit­tä­jä tuu­maa ti­lan­tees­ta. Leh­des­sä on asi­aa myös keit­ti­ö­ka­lus­ta­mi­ses­ta, re­mon­toin­nis­ta, si­sus­ta­mi­ses­ta, uu­des­ta kah­vi­las­ta, la­pu­a­lai­ses­ta vai­kut­ta­ja­voi­mas­ta yrit­tä­jien val­ta­kun­nan­ta­sol­la, ruo­ka­pai­kois­ta... Yk­si la­pu­a­lai­nen her­kul­li­nen fir­ma täyt­tää 80 vuot­ta. On­pa leh­des­sä myös jo­ka­viik­koi­set ur­hei­lut ja kun­nal­lis­po­li­tii­kan pa­lat, yk­si kut­su­ma­ton vie­ras sekä voi­to­kas koi­ra.

Yk­si la­pu­a­lai­sis­ta pit­kän lin­jan yrit­tä­jis­tä on Juha Saa­ri­kos­ki, jol­la on pai­na­vaa asi­aa kyl­mää ko­ro­na­kyy­tiä saa­nees­ta mat­kai­lu­a­las­ta ja sii­tä, mi­ten val­tio oli­si voi­nut toi­mia toi­sin. Vii­saan mie­hen miet­tei­tä si­vul­la 14. Saa­ri­kos­ki tun­si myös Es­to­nia-lai­van lä­pi­ko­tai­sin sei­lat­tu­aan aluk­sel­la Me­ren­kur­kus­sa sa­to­ja ker­to­ja. On­net­to­muu­den muis­tot ei­vät unoh­du.

Ku­ten täs­tä leh­des­tä voi ha­vai­ta, niin vaik­ka yrit­tä­jät, ku­ten muu­kin yh­teis­kun­ta, on ol­lut pan­de­mi­an pyö­ri­tyk­ses­sä kuin sam­mak­ko äke­hen al­la, niin pe­rik­si ei an­ne­ta. Nos­te on kova. Vink: En­si vii­kol­la on seu­ra­kun­ta­viik­ko, myös sii­tä tar­kem­min si­sä­si­vuil­la. La­pu­an Sa­no­mien ja tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan yh­tei­nen ”aa­mu­kirk­ko” on kes­ki­viik­ko­na kel­lo seit­se­män, ter­ve­tu­loa aa­mu­vir­kut aloit­ta­maan päi­vä pie­nel­lä hil­jen­ty­mis­het­kel­lä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?