JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
22.8.2019 7.00

Pöhinää, pesistä ja paljon muuta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Syys kol­kut­te­lee oven ta­ka­na, mut­ta La­pu­al­la ei lii­ke laan­nu. Tä­nään ja vii­kon­lo­pun ai­ka­na on tyr­kyl­lä mo­nen­lais­ta me­noa.

Tänä il­ta­na kan­nat­taa läh­teä Van­han Pau­kun pö­hi­nöil­le. Kult­tuu­ri­kes­kuk­sen yrit­tä­jät ja muut toi­mi­jat ovat jär­jes­tä­neet koko per­heel­le te­ke­mis­tä. Kan­ku­rien myy­mä­lä ja Mu­se­o­kaup­pa ovat avoin­na koko il­lan, M/S Koi­vun­leh­del­lä pää­see ris­tei­le­mään, Bio Ma­ri­ly­niin pää­see eduk­kaas­ti, Kun­to­pis­teel­le sa­moin. Kuva- ja ää­ni­pal­ve­lu Clau­dio esit­te­lee toi­min­taan­sa.

Li­säk­si mu­siik­ki­o­pis­to, kir­jas­to ja kan­sa­lai­so­pis­to tar­joi­le­vat mu­siik­kia, lät­ty­jä, kurs­si­a­si­aa ja vaik­ka mitä mu­ka­vaa. Kir­jas­tol­la hem­mo­tel­laan ai­kuis­ten sa­duil­la, lap­sil­le on ku­va­suun­nis­tus­ta. Lyi­jä­ril­lä pi­de­tään Tai­tei­li­jail­ta­mat.

Heti kun tors­tai-il­las­ta on sel­vit­ty, jy­räh­tää Pis­ko-Aree­nal­la per­jan­tai-il­ta­na. La­pu­an Vir­ki­än su­per­pe­sis­nai­set ovat pe­lan­neet ai­van hui­ke­an kau­den. Vie­lä ke­vääl­lä vä­hän al­ta­vas­taa­ja­na­kin pi­det­ty uu­dis­tu­nut po­ruk­ka on osoit­tau­tu­nut ki­ven­ko­vak­si tais­te­li­jak­si, ja nyt läh­de­tään ha­ke­maan ei enem­pää ei­kä vä­hem­pää kuin fi­naa­li­paik­kaa.

Vas­tas­sa on Jy­väs­ky­län Ki­rit­tä­ret, jota vas­taan mat­sit nos­ta­vat ai­na ve­ren­pai­net­ta kat­so­mos­sa­kin. Run­ko­sar­jas­sa Vir­kiä voit­ti Jy­väs­ky­län nel­jä ker­taa, mut­ta Ki­rit­tä­ret on en­nen­kin pys­ty­nyt ki­ris­tä­mään ruu­via koh­ti fi­naa­le­ja. Ää­rim­mäi­sen jän­nit­tä­vä il­ta siis tie­dos­sa. Vir­ki­än nai­set syt­ty­vät ko­tiy­lei­sön kan­nus­tuk­ses­ta, jo­ten jo­kai­nen kyn­nel­le ky­ke­ne­vä Pis­kol­le puo­li kuu­dek­si.

Sy­ket­tä voi sit­ten pe­lin jäl­keen ta­sail­la vaik­ka­pa le­pak­ko­ret­kel­lä, ko­ri­pal­lo­rie­hal­la, fu­tis­kat­so­mos­sa, Lu­hu­ri­kas­sa tans­sien, mu­sii­kis­ta naut­tien tai vaik­ka seu­rois­sa.

Pla­rak­kaa leh­ti ja lu­ke­kaa oi­keen it­te, mitä kaik­kea taas on tar­jol­la. Ja huo­men­na pe­sis­kat­so­moon!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?